MENU

Terminologický slovník českého strukturalismu

Obecné pojmy estetiky a teorie umění

Poštovné zdarma od 999 Kč
212 Kč
Doporučená cena 249 Kč
Tato kniha momentálně není k zakoupení.
  • Rok vydání 1999
  • Počet stran 320
  • ISBN 80-86055-61-2
  • Svazek 3

Kniha je de facto prvním pokusem o systematické uspořádání pojmů J. Mukařovského. Výběr je zpracován tak, aby umožnil nahlédnout dílo J. Mukařovského v systematické perspektivě, tj. přes základní kategorie, které jsou obsaženy v jeho studiích. Autor svazku staví jednotlivá užití stejných pojmů vedle sebe, hledá jejich společné pole, jakož i kontexty, v nichž jsou pojmy užity ad hoc. M. Grygar se současně snaží postihnout u jednotlivých pojmů jejich genezi, dynamiku, funkční zapojení, ale také vnější souvislosti. Důležitou součást svazku tvoří pak i autorův komentář. Vzniká tak to, k čemu se už Mukařovský — kvůli vnějším okolnostem — nedopracoval: systematika Mukařovského estetického myšlení, díky níž si je možné uvědomit jeho místo v tradici, jakož i to, čím a jak tuto tradici překračoval. 

Díky přehlednému uspořádání a komentářům představuje Grygarova kniha i nesmírně cenné východisko pro estetické, literárněteoretické i filozofické bádání a základní vhled do strukturalistické teorie. 

Mojmír Grygar (nar. 1928) vystudoval estetiku a bohemistiku na FF UK. Doktorskou disertaci o Janu Nerudovi kritikovi (1950) obhájil u Jana Mukařovského, který jej jmenoval asistentem estetického semináře a v r. 1954 přijal za aspiranta do Ústavu pro českou literaturu. Kandidátské studium ukončil prací z teorie publicistických žánrů (Umění reportáže, 1961). Vedle poetiky prózy se zabýval problematikou literárního vývoje, meziválečnou literaturou a strukturalismem. Vydal Pařížské rozhovory o strukturalismu (1969) se záměrem obnovit tradici českého strukturalismu konfrontací s paralelními směry v zahraniční literární vědě. V roce 1969 využil pozvání přednášet o strukturalismu a české literatuře na Amsterodamské univerzitě, kde pracoval do roku 1993 a rozšířil oblast svého zájmu na moderní ruskou literaturu a srovnávací sémiotiku umění. Organizoval mezinárodní kolokvia, pravidelně se zúčastňoval mezinárodních literárněvědných a slavistických konferencí a sympozií pořádaných univerzitami a vědeckými centry Evropy a Ameriky. Působil také na Brownově univerzitě v Providenci (1980) a na slavistice v Berlíně (1989). Po r. 1991 hostoval na estetice FF KU a na bohemistice UP v Olomouci (1993-1999). Napsal souhrnnou práci Úvahy o proměnách umění

Celý popis

„Brněnské nakladatelství HOST má zásluhu na vydávání významných literárněteoretických prací: v rámci finančně dotované Strukturalistické knihovny vyšla za spolupráce s Ministerstvem kultury ČR a za podpory nadace Open Society Fund také kniha Mojmíra Grygara, která vznikla přepracováním a doplněním původní publikace vydané pro nizozemské slavisty. Grygar zvolil metodu komentovaného čtení: s jistotou rutinéra vybírá příznačné ukázky, pohříchu se omezuje na Jana Mukařovského. Již v předmluvě k nizozemskému vydání r. 1985 to zdůvodňuje tím, že jeho postup byl motivován úsilím postihnout jádro estetického cítění Pražské školy. Autor rozdělil svou knihu do několika kapitol od samotného pojmu strukturalismus až k pojmu osobnost. Jeho výklad je přehledný, koncizní komentář na úrovni.“
Ivo Pospíšil 

  • Poštovné zdarma u objednávek nad 999 Kč
  • Ušetříte 15 %
  • Knihy vydáváme přes 25 let

Hlídací pes

Budeme Vás informovat o vydání knihy odesláním e-mailu na Vaší adresu.

O vydání knihy Vás již e-mailem nebudeme informovat.

Omlouváme se, ale tato kniha je v tuto chvíli nedostupná. Její dostupnost však můžete znovu hlídat.

Teď už vám neuteče ani řádek.

Co se děje v naší redakci i jaké knihy připravujeme, najdete v pravidelném souhrnu ve své e-mailové schránce.

Váš e-mail byl úspěšně přihlášen k odběru. Nezapomeňte adresu potvrdit.

Přihlásit se

Správa účtu

Přehled objednávek Změna osobních údajů Změna hesla
Odhlásit se