Studie II.

Poštovné zdarma
327 Kč
Běžná cena: 385 Kč
 • Rok vydání 2001
 • Počet stran 600
 • ISBN 80-7294-002-3
 • Díl 5

Druhý díl studií je věnován teorii literatury a poetice včetně rozsáhlých historických textů a strukturních rozborů básnických děl. Oba svazky znovu dají k dispozici novým generacím čtenářů klasické práce z edic dávno rozebraných. Studie byly pečlivě vybrány z hlediska potřeb nejširšího okruhu zájemců o humanitní vědy. Autentické znění je zajištěno srovnáním s rukopisy i všemi otisky; na mnoha místech tak byly opraveny omyly předchozích souborů, což je registrováno v komentáři, který kromě toho v krátkých anotacích jednotlivé studie zařazuje do celkového kontextu Mukařovského názorového světa a jeho vývoje. 

Celý popis

„Dá se říci, že výbor obsáhl všechny podstatné práce Mukařovského, známé z jeho klasických knižních publikací. Škoda, že nebylo možné připojit ještě třetí díl, který by čtenáři přiblížil méně známé, ale neméně podnětné Mukařovského práce, například jeho univerzitní přednášky, které vyšly zatím jen ve výboru Básnická sémantika a porůznu časopisecky. Nepochybně by to docelilo obraz Mukařovského teoretika i vykladače vlastních názorů. Je třeba se také zmínit o edičním komentáři k jednotlivým studiím. Editoři velmi pečlivě zaznamenali rozdíly mezi různými vydáními textů a navíc opatřili každou stať výkladem poukazujícím na stav a vývoj autorových názorů odkazy k obdobným místům v dalších pracích. Místy komentáře upozornily také na některé momenty v Mukařovského názorech, které u následovníků došly určité korekce (např. názor o protikladu estetické a dalších funkcí literárního projevu). V této souvislosti se nabízí otázka, zda by nebylo bývalo užitečné připojit k výboru stať, která by Mukařovského názory zařadila do širších souvislostí s dalším vývojem až po strukturalismus. Byla by to vynikající tečka za záslužným edičním činem, přibližujícím dílo teoretika, jehož podněty nejsou dosud zcela vyčerpány.“
Aleš Haman 

„Objemná kniha sdružuje autorovy texty z oblasti literární teorie a poetiky a bezprostředně tak navazuje na první díl Studií (vyd. 2000), obsahující výklady obecně estetické a dále též práce o divadle a filmu. Máme tak možnost poznat jádro Mukařovského myšlení v uspořádání, které aspiruje na to být reprezentativním průřezem badatelova strukturalistického díla, jež se formovalo po celé dvě dekády zhruba od počátku let třicátých (jeho poslední velkou edicí byl v roce 1982 výbor nazvaný Studie z poetiky; v letech devadesátých vyšly jen dva drobné, k dílčím okruhům problémů zaměřené tisky – soubor máchovských projevů z jubilejního roku 1936 Příklad poezie a z vysokoškolských přednášek sestavená Básnická sémantika). Oba svazky Hostem zveřejněných Studií uspořádali Miroslav Červenka a Milan Jankovič, tedy odborníci na slovo vzatí, sami Mukařovského žáci a literární badatelé, kteří ve svém vlastním díle prohlubují a plodně odstiňují (post)strukturalistické ideové spektrum.“
Jakub Sedláček 

 • Jan Mukařovský

  (11.11. 1891 Písek — 8. 2. 1975 Praha) vystudoval na Karlově univerzitě češtinu a francouzštinu a jako žák O. Zicha estetiku. Pak působil jako profesor na středních školách v Plzni a v Praze, postupně se sníženým úvazkem až s úplnou dovolenou na vědeckou práci. Po doktorátu (Příspěvek k estetice českého verše, 1923) a habilitaci (Máchův Máj. Estetická studie, 1929) v Praze se stal docentem bratislavské univerzity; r. 1934 byl zde jmenován profesorem. Zároveň přednášel i na pražské fakultě, kde se stal mimořádným profesorem r. 1937. Jako člen Pražského lingvistického kroužku se v řadě prací zásadního významu podílel na konstituci pražské strukturalistické školy v oblasti estetiky a teorie literatury. Své hlavní práce - s výjimkou samostatně vydané knihy Estetická funkce, norma a hodnota jako sociální fakty, 1936 - shrnul do dvojsvazkových Kapitol z české poetiky (1941, 2. vyd. ve třech svazcích 1948). Jako řádný profesor a později i rektor KU se po únoru podílel na socialistické přestavbě vysokých škol. Zastával též vysoké funkce v prosovětském mírovém hnutí. Počátkem 50. let se dokonce vzdal svých vědeckých názorů. Přesto jako ředitel Ústavu pro českou literaturu ČSAV vytvořil prostředí náročnější literárněvědné práce. Tím, a především zveřejněním svých dosud neznámých vrcholných teoretických prací (Studie z estetiky, 1966 a Cestami poetiky a estetiky, 1971), napomohl renesanci strukturalismu v letech šedesátých. Za první nesmělé náznaky obnovy teoretického myšlení byl kritizován zastánci dogmatického marxismu; r. 1962 ho vedení KSČ zbavilo funkce ředitele ústavu. Až do pozdního stáří stál v čele teoretického kroužku Literárněvědné společnosti, který se po normalizačním usměrnění vědy stal základem nelegálních seminářů?, jež pokračovaly v práci v tradicích pražské školy. 

  Více
 • Neplatíte poštovné ani balné
 • Ušetříte 15 %
 • Knihy vydáváme už 20 let

Teď už vám neuteče ani řádek.

Co se děje v naší redakci i jaké knihy připravujeme, najdete v pravidelném souhrnu ve své e-mailové schránce.

Váš e-mail byl úspěšně přihlášen k odběru. Nezapomeňte adresu potvrdit.

Přihlásit se

Správa účtu

Přehled objednávek Změna osobních údajů Změna hesla
Odhlásit se