MENU
Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

 • Tyto obchodní podmínky upravují vztah mezi prodávajícím a kupujícím při prodeji knih HOST - vydavatelství, s. r. o. prostřednictvím těchto internetových stránek a jsou pro prodávajícího a kupujícího závazné.
 • Prodávajícím je HOST - vydavatelství, s. r. o., se sídlem Radlas 5, 602 00 Brno, IČO: 25586441. Kupujícím je osoba, která si objedná u prodávajícího knihy dle bodu 1.
 • Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o kupujícím, jeho adresu, telefon a e-mail, objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového roobjednávzhraní obchodu), způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).
 • Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „objednat“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v objednávce.
 • Prodávající poskytuje na knihy objednané prostřednictvím těchto internetových stránek slevu minimálně 15 % z doporučené prodejní ceny, registrovaným školám a knihovnám poskytujeme slevu 30 %. Ceny uvedené na těchto internetových stránkách jsou včetně DPH.
 • Cena na objednávce je konečná. Poštovné v rámci ČR u objednávek do 999 Kč činí 100 Kč v případě využití České pošty a 70 Kč v případě GLS, od 1000 Kč je zdarma. Poštovné EU činí 300 Kč. Poštovné ostatní Evropa 800 Kč.
 • Knihkupcům poskytujeme obvyklý rabat.
 • Doručení objednávek v České republice
  Objednané knihy prodávající zašle kupujícímu prostřednictvím vybraného subjektu pro přepravu zásilek. Možný je také osobní odběr v redakci. Při potvrzení objednávky si může kupující vybrat způsob platby:
  a) platba převodem
  Kupující se zavazuje předem uhradit celkovou cenu na účet prodávajícího č. 43-6481240247/0100 (Komerční banka), jako variabilní symbol uvede číslo své objednávky, jako konstantní symbol 0008.
  Prodávající se zavazuje odeslat objednané knihy kupujícímu nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne, kdy bude platba na účet připsána.
  b) platba kartou

  Po dokončení objednávky budete přesměrováni na platební bránu k provedení platby.
  Změna objednávky po zaplacení kartou, bohužel, není technicky možná.
  Prodávající se zavazuje odeslat objednané knihy kupujícímu nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne, kdy byla platba provedena.
  c) hotově nebo platební kartou (pouze při osobním odběru)
  d) s fakturou (pouze pro školy a knihovny)
  e) platba poukazy BenefitPlus nebo Edenred - e-Ticket (Vztahuje se pouze na poukazy portálu Benefit Plus a Edenred Benefity Café. Benefitní karty (Edenred, Sodexo) on-line nepřijímáme.)
 • Doručení objednávek do zahraničí
  Objednané knihy prodávající zašle kupujícímu prostřednictvím České pošty nebo jiného subjektu pro přepravu zásilek. Při potvrzení objednávky si může kupující vybrat způsob platby:
  a) platba převodem v EUR
  Kupující se zavazuje předem uhradit celkovou cenu (včetně poštovného) na účet prodávajícího č. 
  IBAN CZ7620600000000001164568
  SWIFT kód / BIC: CITFCZPPXXX
  (Citfin, spořitelní družstvo, Radlická 751/113e, Praha 5, 158 00, Česká republika). Kupující je povinen uhradit všechny bankovní poplatky (způsob OUR). Jako důvod platby uvede kupující číslo své objednávky.
  Prodávající se zavazuje odeslat objednané knihy kupujícímu nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne, kdy bude platba na účet připsána.
  b) platba převodem v CZK
  Kupující se zavazuje předem uhradit celkovou cenu (včetně poštovného) na účet prodávajícího č. 43-6481240247/0100, jako variabilní symbol uvede číslo své objednávky, jako konstantní symbol 0008.
  Prodávající se zavazuje odeslat objednané knihy kupujícímu nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne, kdy bude platba na účet připsána.
  c) platební kartou on-line 
  Po dokončení objednávky budete přesměrováni na platební bránu k provedení platby.
  Změna objednávky po zaplacení kartou, bohužel, není technicky možná. 
  Prodávající se zavazuje odeslat objednané knihy kupujícímu nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne, kdy byla platba provedena.
 • Prodávající se zavazuje zasláním e-mailu neprodleně informovat kupujícího, pokud nemůže objednávku vyřídit.
 • Kupující souhlasí, aby prodávající evidoval jeho osobní údaje uvedené v objednávce nebo při zaregistrování a užíval je výhradně pro účely vyřízení objednávek kupujícího a informování kupujícího o činnosti prodávajícího. Prodávající se zavazuje neposkytnout údaje, které mu kupující sdělí, žádné třetí osobě a chránit tyto údaje před zneužitím.
 • Pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat a zaplatit závazně objednané zboží, prodávající má právo vyřizování dalších objednávek tohoto kupujícího pozastavit, případně odmítnout.
 • Podmínky pro odstoupení od kupní smlouvy a vrácení zboží
  Kupující má v souladu s §1829 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy uzavřené pomocí prostředků dálkové komunikace bez udání důvodu do 14 dní od převzetí zboží.
  V případě odstoupení od smlouvy může kupující žádat vrácení částky uhrazené za nakoupené zboží, nebo výměnu za jiné zboží prodejce ve stejné hodnotě.
  Kupující má právo na vrácení částky uhrazené za nakoupené zboží za splnění těchto podmínek:
  vrácené zboží není poškozeno, nejeví známky používání a není jinak znehodnoceno,
  vrácené zboží je doručeno nakupujícím na vlastní náklady na adresu prodejce HOST - vydavatelství, s. r. o., Radlas 5, 602 00 Brno, a to buď osobně nebo poštou,
  kupující k vracenému zboží přiloží číslo objednávky a číslo bankovního účtu, na který má být částka vrácena.
  Prodejce nevrací částku zaplacenou za poštovné, balné nebo dobírkovné.
  Prodejce se za předpokladu splnění výše uvedených podmínek zavazuje vrátit kupní cenu za zboží na uvedený bankovní účet a to nejpozději do třiceti kalendářních dní od obdržení vraceného zboží.
 • Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů
  Vážený spotřebiteli, jestli se domníváte, že jsme Vás poškodili, nebo nedostáli svým závazkům, pište na naši emailovou adresu redakce@hostbrno.cz.
  Jestli se nám nepodaří spor vyřešit přímo, na základě zákona č. 378/2015, kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, máte také právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu.
  Subjektem (ADR) mimosoudního řešení spotřebitelských sporů mezi obchodníkem a spotřebitelem, je Česká obchodní inspekce, nebo jiný subjekt pověřený Ministerstvem průmyslu a obchodu, vizhttp://www.mpo.cz/dokument169867.html
  U České obchodní inspekce, má spotřebitel možnost podat návrh prostřednictvím on-line formuláře, dostupného na internetových stránkách České obchodní inspekce: https://adr.coi.cz/cs.
  Spotřebitel může podat návrh u České obchodní inspekce nebo pověřeného subjektu nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.
  Spotřebitel může podat návrh také prostřednictvím platformy mimosoudního řešení spotřebitelských sporů EU, která je dostupná online na: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS. Návrh zde může podat jenom spotřebitel žijící v EU na obchodníka se sídlem v EU.
  Jestliže sporné strany nejsou spokojené s kvalitou mimosoudního řešení spotřebitelského sporu a domnívají se, že v průběhu řízení došlo k porušení Pravidel pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, mohou podat stížnost na adresu Ministerstva průmyslu a obchodu nebo na emailovou adresu adr@mpo.cz.
  V případě přeshraničních sporů pomáhá spotřebitelům v přístupu k příslušnému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů Evropské spotřebitelské centrum Česká republika.
  Náklady spojené s mimosoudním řešením spotřebitelských sporů si strany nesou samy.

Informace o zpracování osobních údajů

Společnost HOST - vydavatelství, s.r.o. provádí zpracování Vašich osobních údajů, neboť je to nezbytné pro splnění smlouvy s Vámi ohledně prodeje zboží (nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením takové smlouvy), a dále provádí zpracování Vašich osobních údajů, které je nezbytné pro plnění veřejnoprávních povinností této společnosti.

 • Totožnost a kontaktní údaje správce
  Správcem Vašich osobních údajů je obchodní společnost HOST - vydavatelství, s.r.o., se sídlem Radlas 94/5, 60200 Brno, Česká republika, IČO: 25586441, zápis v obchodním rejstříku: C 35443, Krajský soud v Brně (dále jen „správce“).
  Kontaktní údaje správce jsou následující: adresa pro doručování Radlas 94/5, 60200 Brno, Česká republika, adresa elektronické pošty nakladatelstvi@hostbrno.cz, telefon +420 545 212 747
  Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.
 • Právní základ zpracování osobních údajů
  Právním základem zpracování Vašich osobních údajů je skutečnost, že toto zpracování je nezbytné pro:
  a) splnění smlouvy mezi Vámi a správcem nebo pro provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“);
  b) splnění právních povinností, které se na správce vztahují, ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení, a to konkrétně zejména splnění povinností uložených správci obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
  c) Vaše osobní údaje zpracováváme také v případě, že jste registrovaným uživatelem našich webových stránek.
 • Rozsah a účel zpracování osobních údajů
  Na základě Vašeho souhlasu správce zpracovává tyto údaje: jméno a příjmení, fakturační adresa, adresa dodání, e-mail, telefonní číslo, IČO a DIČ.
  Účelem zpracování Vašich osobních údajů je plnění smlouvy mezi Vámi a správcem, včetně doručení zboží a řešení práv z odpovědnosti za vady, či provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy a dále plnění souvisejících veřejnoprávních povinností správcem.
  Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení.
 • Soubory cookies
  Na našich stránkách využíváme soubory cookie.
  Používání cookies lze nastavit pomocí vašeho internetového prohlížeče. Většina prohlížečů je automaticky přijímá již ve výchozím nastavení. Pomocí nastavení vašeho webového prohlížeče je můžete zcela zakázat nebo povolit užívání jen některých cookies.
 • Doba uložení osobních údajů
  Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání účinků práv a povinností ze smlouvy a dále po dobu nutnou pro účely archivování podle příslušných obecně závazných právních předpisů, nejdéle však po dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy.
 • Další příjemci osobních údajů
  Dalšími příjemci Vašich osobních údajů budou zasílatelské společnosti a jiné osoby podílející se na dodání zboží či realizaci plateb na základě kupní smlouvy, a osoby zajišťující pro správce technické služby související s provozem e-shopu, včetně provozu software a ukládání dat.
  Příjemci Vašich osobních údajů zpracovávaných za účelem plnění povinností vyplývajících z právních předpisů můžou být dále orgány finanční správy či jiné příslušné úřady v případech, kdy tak správci ukládají obecně závazné právní předpisy.
  Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.
 • Práva subjektu údajů
  Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů.
  Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu.
  Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy a bez poskytnutí Vašich osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či ji ze strany správce splnit.

V Brně dne 15.12.2021

 

 • Poštovné zdarma u objednávek nad 999 Kč
 • Ušetříte 15 %
 • Knihy vydáváme přes 25 let

Teď už vám neuteče ani řádek.

Co se děje v naší redakci i jaké knihy připravujeme, najdete v pravidelném souhrnu ve své e-mailové schránce.

Váš e-mail byl úspěšně přihlášen k odběru. Nezapomeňte adresu potvrdit.

Přihlásit se

Správa účtu

Přehled objednávek Změna osobních údajů Změna hesla
Odhlásit se