Studie I.

Poštovné zdarma
327 Kč
Běžná cena: 385 Kč
 • Rok vydání 2000
 • Počet stran 556
 • ISBN 80-86055-91-4
 • Díl 4

První z dvou plánovaných Mukařovského svazků obsahuje práce z estetiky, obecné teorie umění a studie věnované divadlu a filmu. (Druhý díl studií bude věnován teorii literatury a poetice včetně rozsáhlých historických textů a strukturních rozborů básnických děl.) Oba svazky znovu dají k dispozici novým generacím čtenářů klasické práce u edic dávno rozebraných. Studie byly pečlivě vybrány z hlediska potřeb nejširšího okruhu zájemců o humanitní vědy. Autentické znění je zajištěno srovnáním s rukopisy i všemi otisky; na mnoha místech tak byly opraveny omyly předchozích souborů, což je registrováno v komentáři, který kromě toho v krátkých anotacích jednotlivé studie zařazuje do celkového kontextu Mukařovského názorového světa a jeho vývoje. 

Celý popis

„Dějí se neuvěřitelné, ba protichůdné věci – na jedné straně člověk zírá, jak málo říká dnešní společnosti slovo literatura, na straně druhé pořád vycházejí báječné a užitečné knihy. Ve spolupráci s ministerstvem kultury teď péčí Miroslava Červenky a Milana Jankoviče přišla pod názvem Studie I první část z výboru díla otce českého (a světoznámého) strukturalismu Jana Mukařovského. Shrnuje práce obecně estetické, druhý díl bude věnován teorii literatury a poetice. Ne že bych tu četbu dnešní studentské generaci výslovně přál, já jsem taky na knihy romantičtější. Ale vydávat a číst se to prostě musí.“
Jiří Rulf 

 • Jan Mukařovský

  (11.11. 1891 Písek — 8. 2. 1975 Praha) vystudoval na Karlově univerzitě češtinu a francouzštinu a jako žák O. Zicha estetiku. Pak působil jako profesor na středních školách v Plzni a v Praze, postupně se sníženým úvazkem až s úplnou dovolenou na vědeckou práci. Po doktorátu (Příspěvek k estetice českého verše, 1923) a habilitaci (Máchův Máj. Estetická studie, 1929) v Praze se stal docentem bratislavské univerzity; r. 1934 byl zde jmenován profesorem. Zároveň přednášel i na pražské fakultě, kde se stal mimořádným profesorem r. 1937. Jako člen Pražského lingvistického kroužku se v řadě prací zásadního významu podílel na konstituci pražské strukturalistické školy v oblasti estetiky a teorie literatury. Své hlavní práce - s výjimkou samostatně vydané knihy Estetická funkce, norma a hodnota jako sociální fakty, 1936 - shrnul do dvojsvazkových Kapitol z české poetiky (1941, 2. vyd. ve třech svazcích 1948). Jako řádný profesor a později i rektor KU se po únoru podílel na socialistické přestavbě vysokých škol. Zastával též vysoké funkce v prosovětském mírovém hnutí. Počátkem 50. let se dokonce vzdal svých vědeckých názorů. Přesto jako ředitel Ústavu pro českou literaturu ČSAV vytvořil prostředí náročnější literárněvědné práce. Tím, a především zveřejněním svých dosud neznámých vrcholných teoretických prací (Studie z estetiky, 1966 a Cestami poetiky a estetiky, 1971), napomohl renesanci strukturalismu v letech šedesátých. Za první nesmělé náznaky obnovy teoretického myšlení byl kritizován zastánci dogmatického marxismu; r. 1962 ho vedení KSČ zbavilo funkce ředitele ústavu. Až do pozdního stáří stál v čele teoretického kroužku Literárněvědné společnosti, který se po normalizačním usměrnění vědy stal základem nelegálních seminářů?, jež pokračovaly v práci v tradicích pražské školy. 

  Více
 • Neplatíte poštovné ani balné
 • Ušetříte 15 %
 • Knihy vydáváme už 20 let

Teď už vám neuteče ani řádek.

Co se děje v naší redakci i jaké knihy připravujeme, najdete v pravidelném souhrnu ve své e-mailové schránce.

Váš e-mail byl úspěšně přihlášen k odběru. Nezapomeňte adresu potvrdit.

Přihlásit se

Správa účtu

Přehled objednávek Změna osobních údajů Změna hesla
Odhlásit se