Poštovné zdarma
140 Kč
Běžná cena: 165 Kč
  • Rok vydání 1999
  • Počet stran 168
  • ISBN 80-86055-60-4
  • Svazek 1

Veltruského studie vyšla poprvé již v roce 1942, její tehdejší podoba však byla na mnoha místech cenzurována. Naše vydání představuje jednak návrat k její autentické podobě, jednak — díky komentáři doc. Iva Osolsobě — důležitou rekonstrukci autorových myšlenkových východisek, díky nimž je možné následně pochopit i jeho další, exilové práce. Veltruský na konkrétním materiálu dramatické literatury české a světové aplikuje strukturní postupy svého učitele J. Mukařovského a promýšlí drama už nikoli jako útvar vně jazyka, ale jako součást slovesného umění. Zmíněný komentář Iva Osolsobě představuje nejen zasvěcenou analýzu Veltruského teoretických názorů a přístupů, ale zároveň seznamuje s autorovým životem doma i v exilu. 

Jiří Veltruský (5.6.1919 Praha – 31.5. 1994 Paříž) vystudoval estetiku a sociologii na FF UK v Praze, kde mezi jeho učiteli byl i Jan Mukařovský. Za druhé světové války prošel několika zaměstnáními a totálním nasazením. Na konci války působil v odboji. Roku 1941 se stal členem Pražského lingvistického kroužku. V letech 1945-1948 působil jako asistent v estetickém semináři FF UK. Roku 1946 obhájil disertační práci Drama jako básnické dílo. Roku 1948 emigroval do Francie a žil až do konce života v Paříži. Věnoval se politické a odborové publicistice. Psal články pro Hlas Ameriky a čs. vysílání Francouzského rozhlasu (pseud. Paul Barton). Zabýval se rovněž vývojem mocenských represí v Československu, inscenovanými procesy a hornickými nepokoji v 50. letech. Vydal též několik sociologických a politologických studií, mimo jiné na téma studené války, sovětských koncentračních táborů a historickou analýzu odporu proti diktaturám v Československu. Od roku 1962 se věnoval organizovanému odborovému hnutí, stal se zástupcem Mezinárodní konfederace svobodných odborů v OSN. Teoretické studie týkající se sémiotiky, estetiky, teatrologie a literatury publikoval od roku 1940 v nejrůznějších odborných časopisech a sbornících domácích i zahraničních. Knižně vydal v zahraničí rozšířenou a do angličtiny přeloženou verzi své disertační práce Drama as Literature, v České republice Příspěvky k teorii divadla (1994). 

Celý popis

„Je to četba poučná, zajímavá, podnětná, vedoucí k důkladnému teoretickému rozboru dané uměnovědné problematiky s četnými mezioborovými přesahy. Veltruského studie je jakýmsi mostem mezi literární a divadelní vědou a měla by se stát vedle vzpomínaného Zicha dalším základním studijním materiálem daných oborů. Jistěže není ani ve svém záběru vyčerpávající, na což ostatně Veltruský sám upozorňuje, když nakonec vytčený cíl označuje jako „úvod do problematiky druhu“. (s. 97)“
Petr Cekota 

  • Neplatíte poštovné ani balné
  • Ušetříte 15 %
  • Knihy vydáváme už 20 let

Teď už vám neuteče ani řádek.

Co se děje v naší redakci i jaké knihy připravujeme, najdete v pravidelném souhrnu ve své e-mailové schránce.

Váš e-mail byl úspěšně přihlášen k odběru. Nezapomeňte adresu potvrdit.

Přihlásit se

Správa účtu

Přehled objednávek Změna osobních údajů Změna hesla
Odhlásit se