MENU

Od etymologie ke krajině

onomastika pro 21. století

Poštovné zdarma od 999 Kč
424 Kč
Doporučená cena 499 Kč
Koupit
 • Rok vydání 2022
 • Počet stran 444
 • ISBN 978-80-275-1368-0
 • Rozměr 135×210 mm

Vlastní jména jsou nám vlastní 

Jakou roli hrají v našem životě a ve společnosti vlastní jména? Kniha, která vychází z konceptů „ostravské onomastické školy“, ukazuje, že jejich specifičnost se zdaleka nevyčerpává jen pravopisem velkých písmen. Autoři — akademici i studenti Katedry českého jazyka Filozofické fakulty Ostravské univerzity — se na téma dívají komplexně: reflektují spory a diverzitu přístupů uvnitř samotné disciplíny, zaměřují se na vztah vlastního jména a textu, rozplétají složité vazby mezi onomastikou a pamětí, politikou, literaturou, historií a marketingem. V bádání počítají i s nejnovějším vývojem v lingvistice — využívají textové korpusy, kvantitativní analýzy a neopomíjejí ani výzkum jmen jako součásti jazykové krajiny. 

Celý popis
 • Jaroslav David

  (nar. 1975) působí od roku 1999 na katedře českého jazyka Filozofické fakulty Ostravské univerzity; od roku 2013 je vedoucím pracoviště. V roce 2004 obhájil na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci dizertační práci na téma Toponyma na katastru města Havlíčkův Brod. V roce 2013 se habilitoval na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně s prací nazvanou Vývojové tendence moderní české oikonymie. Jeho specializací je onomastika, zejména diachronní toponomastika, socioonomastika a literární onomastika, a rovněž historická lexikologie a slovotvorba. Na tato témata publikoval jako autor či spoluautor řadu studií a monografií, např. Neviditelní svědkové minulosti. Místní a pomístní jména na Vysočině (2006, společně s Pavlem Rousem); Smrdov, Brežněves a Rychlonožkova ulice. Kapitoly z moderní české toponymie (2011); Slovo a text v historickém kontextu. Perspektivy historickosémantické analýzy jazyka (2013, hlavní autor); Názvy míst. Paměť, identita, kulturní dědictví (2014, společně s Přemyslem Máchou); Toponyma. Kulturní dědictví a paměť míst (2016, editor a spoluautor). 

  Více

  Tereza Klemensová

  (nar. 1991) je odbornou asistentkou na katedře českého jazyka Filozofické fakulty Ostravské univerzity. Specializuje se především na onomastiku (zvláště pak toponomastiku), rovněž ale na diachronní disciplíny, jazykovou kulturu či jazykovou krajinu. Je autorkou knihy Zeměpisné názvy v pohraničí po roce 1945 na příkladu okresu Jeseník (2021) a spoluautorkou monografie Od etymologie ke krajině: onomastika pro 21. století (2022). 

  Více

  Michal Místecký

  (nar. 1990) vystudoval angličtinu, francouzštinu, češtinu a latinu na Filozofické fakultě Ostravské univerzity, kde nyní působí jako odborný asistent na katedře českého jazyka. Jeho specializací je kvantitativní a korpusová lingvistika, zaměřuje se především na aplikaci kvantitativních metod v různých oblastech jazyka (onomastika, didaktika, literární věda, sociolekty, žurnalistika) a v dalších oborech (historie, politologie, geografie). Je recenzentem řady odborných časopisů, příkladně Acta onomastica či Digital Scholarship in the Humanities. Úzce spolupracoval s Gabrielem Altmannem (1931–2020), spoluzakladatelem a propagátorem kvantitativní lingvistiky. Je spoluautorem čtyř knih, např. analytické práce o sonetech Sonnets: Quantitative Inquiries (2018) či dvojjazyčné publikace Love in numbers: Sládkovičova Marína pohľadom kvantitatívnej lingvistiky / Love in numbers: Sládkovič’s Marína from the viewpoint of quantitative linguistics (2020). Jeho vědecké studie vyšly v časopisech indexovaných v databázích Web of Science a SCOPUS. 

  Více
 • Poštovné zdarma u objednávek nad 999 Kč
 • Ušetříte 15 %
 • Knihy vydáváme přes 25 let

Hlídací pes

Budeme Vás informovat o vydání knihy odesláním e-mailu na Vaší adresu.

O vydání knihy Vás již e-mailem nebudeme informovat.

Omlouváme se, ale tato kniha je v tuto chvíli nedostupná. Její dostupnost však můžete znovu hlídat.

Teď už vám neuteče ani řádek.

Co se děje v naší redakci i jaké knihy připravujeme, najdete v pravidelném souhrnu ve své e-mailové schránce.

Váš e-mail byl úspěšně přihlášen k odběru. Nezapomeňte adresu potvrdit.

Přihlásit se

Správa účtu

Přehled objednávek Změna osobních údajů Změna hesla
Odhlásit se