MENU

Michal Místecký

(nar. 1990) vystudoval angličtinu, francouzštinu, češtinu a latinu na Filozofické fakultě Ostravské univerzity, kde nyní působí jako odborný asistent na katedře českého jazyka. Jeho specializací je kvantitativní a korpusová lingvistika, zaměřuje se především na aplikaci kvantitativních metod v různých oblastech jazyka (onomastika, didaktika, literární věda, sociolekty, žurnalistika) a v dalších oborech (historie, politologie, geografie). Je recenzentem řady odborných časopisů, příkladně Acta onomastica či Digital Scholarship in the Humanities. Úzce spolupracoval s Gabrielem Altmannem (1931–2020), spoluzakladatelem a propagátorem kvantitativní lingvistiky. Je spoluautorem čtyř knih, např. analytické práce o sonetech Sonnets: Quantitative Inquiries (2018) či dvojjazyčné publikace Love in numbers: Sládkovičova Marína pohľadom kvantitatívnej lingvistiky / Love in numbers: Sládkovič’s Marína from the viewpoint of quantitative linguistics (2020). Jeho vědecké studie vyšly v časopisech indexovaných v databázích Web of Science a SCOPUS. 

Knihy

Teď už vám neuteče ani řádek.

Co se děje v naší redakci i jaké knihy připravujeme, najdete v pravidelném souhrnu ve své e-mailové schránce.

Váš e-mail byl úspěšně přihlášen k odběru. Nezapomeňte adresu potvrdit.

Přihlásit se

Správa účtu

Přehled objednávek Změna osobních údajů Změna hesla
Odhlásit se