Zdeněk Kožmín

(nar. 1925) je literární vědec a vysokoškolský učitel. V letech 1945-1949 vystudoval češtinu a filozofii  na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Působil jako středoškolský učitel, od konce 50. let vyučoval na Pedagogické fakultě UJEP v Brně. V šedesátých letech publikoval studie a recenze o české a světové literatuře v časopisechHost do domu, Orientace, Plamen aj. Začátkem normalizace musel z politických důvodů univerzitu opustit a až do důchodu vyučoval češtinu na gymnáziu v Zastávce u Brna. Od r. 1991 působí na Ústavu české literatury Filozofické fakulty v Brně, nyní jako emeritní profesor. Zabývá se teorií interpretace, českou poezií (Jan Skácel, 1994; Na tvrdém loži z psího vína, 1998, společně s J. Trávníčkem), světovým existencialismem, sleduje také moderní filozofické směry (Smysl dekonstrukce - Derridovské průřezy, 1998; Modely interpretace - Patočkovské průhledy, 2001)Reprezentativní výbor Kožmínových prací včetně soupisu bibliografie vyšel v nakladatelství Torst (Studie a kritiky, 1995). 

 

Knihy

Teď už vám neuteče ani řádek.

Co se děje v naší redakci i jaké knihy připravujeme, najdete v pravidelném souhrnu ve své e-mailové schránce.

Váš e-mail byl úspěšně přihlášen k odběru. Nezapomeňte adresu potvrdit.

Přihlásit se

Správa účtu

Přehled objednávek Změna osobních údajů Změna hesla
Odhlásit se