Zdeněk Kožmín

(1925–2007) byl literární vědec a vysokoškolský učitel. V letech 1945-1949 vystudoval češtinu a filozofii  na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Působil jako středoškolský učitel, od konce 50. let vyučoval na Pedagogické fakultě UJEP v Brně. V šedesátých letech publikoval studie a recenze o české a světové literatuře v časopisech Host do domu, Orientace, Plamen aj. Začátkem normalizace musel z politických důvodů univerzitu opustit a až do důchodu vyučoval češtinu na gymnáziu v Zastávce u Brna. V roce 1990 se vrátil na pedagogickou fakultu Masarykovy univerzity, o rok později přestoupil na filozofickou fakultu, kde přednášel až do roku 2007. Soustavně sledoval moderní českou poezii (Interpretace básní, 1986; Skácel, 1994; Na tvrdém loži z psího vína, 1998, společně s J. Trávníčkem), dílo bratří Čapků (Zvětšeniny ze stylu bratří Čapků, 1989), moderní českou prózu (studie o M. Kunderovi, B. Hrabalovi ad.), myšlení J. A. Komenského (Zvětšeniny z Komenského, 2007, společně s D. Kožmínovou) i filozofické aspekty interpretace (Smysl dekonstrukce - Derridovské průřezy, 1998; Modely interpretace - Patočkovské průhledy, 2001). Reprezentativní výbor Kožmínových prací včetně soupisu bibliografie vyšel v nakladatelství Torst (Studie a kritiky, 1995). Nedílnou součástí Kožmínovy literární tvorby bylo i psaní deníků, které si vedl od roku 1970 až po poslední léta života. Během svého života publikoval Kožmín dva deníkové výbory – Struktury (1995; deníky z let 1975–1989) a Obtisky (1998; deníky z let 1990–1997). 

 

Knihy

Teď už vám neuteče ani řádek.

Co se děje v naší redakci i jaké knihy připravujeme, najdete v pravidelném souhrnu ve své e-mailové schránce.

Váš e-mail byl úspěšně přihlášen k odběru. Nezapomeňte adresu potvrdit.

Přihlásit se

Správa účtu

Přehled objednávek Změna osobních údajů Změna hesla
Odhlásit se