MENU

Osud a Výlety páně Broučkovy / Fate & The Excursions of Mr Brouček

Opery Janáčkových nadějí a zklamání / Janáček's operas of hope and disappointment

Poštovné zdarma od 999 Kč
679 Kč
Doporučená cena 799 Kč
Koupit
 • Rok vydání 2023
 • Počet stran 600
 • ISBN 978-80-275-1789-3
 • Rozměr 215×275 mm

Kniha pojednává o dvou pozoruhodných, i když divadly poněkud opomíjených Janáčkových operách Osud a Výlety páně Broučkovy. Obě díla přišla na svět po dlouholeté skladatelově práci na jeho snad nejslavnější opeře Její pastorkyňa, během níž nalezl pro realistický námět adekvátní a zcela osobitý hudební jazyk, postavený na mluveném projevu. Ve svých následujících operách pak Janáček hledal nové způsoby, jak dále rozvíjet své skladatelské principy a užít je ve spojení s různorodými náměty. Právě období vzniku oper Osud a Výlety páně Broučkovy tak patří k Janáčkovým nejzajímavějším tvůrčím, ale i osobním životním etapám. Tyto kompozice tvoří spojnici mezi Její pastorkyní a vrcholnými hudebnědramatickými díly z období Janáčkova „velkého stáří“, v nichž skladatel po dlouhé tvůrčí cestě dospěl k dokonalé shodě slova, myšlenky a hudby. Kniha o operách Osud a Výlety páně Broučkovy přináší o této nesnadné cestě svědectví v podobě mnoha informací o skladatelových inspiracích, zvažovaných námětech ke zhudebnění, neslavné spolupráci s literáty, Janáčkových setkáních s hudebními díly, která mu otevřela oči, ale také o vyrovnání se se ztrátou milované dcery Olgy. Zmiňuje rovněž skladatelova citová vzplanutí odrážející se v jeho tvůrčím procesu. Knihu doprovází bohatý a často unikátní obrazový materiál. 

This book looks at two remarkable operas which have been unfairly neglected by the theatre world — Janáček’s Fate and The Excursions of Mr Brouček. The two works were written after the composer had laboured for many years on perhaps his most famous opera, Jenůfa, during which he discovered his own distinctive musical language built on speech melodies to accompany a realistic subject. In his subsequent operas Janáček then looked for new ways in which to develop these compositional principles and use them for diverse themes. The period when he was composing the operas Fate and The Excursions of Mr Brouček is one of the most interesting times in both Janáček’s personal as well as creative life. These compositions are the link between Jenůfa and Janáček’s greatest works from his “grand old age”, when after this long journey the composer was able to perfectly combine words, thoughts and music. This book on the operas Fate and The Excursions of Mr Brouček describes this difficult process using a wealth of different sources revealing the composer’s inspirations, the themes he considered for operas, his often fraught dealings with writers, the encounters with music which opened Janáček’s eyes, but also his coming to terms with the loss of his beloved daughter Olga. It also reveals the emotional outbursts reflected in the creative process. The book is accompanied by a wealth of iconographic material, much of which is being published here for the first time. 

Celý popis
 • Zahrádka Jiří Foto: archiv autora

  Jiří Zahrádka

  (nar. 1970) je muzikolog, kurátor Janáčkova archivu Oddělení dějin hudby Moravského zemského muzea a pedagog na Ústavu hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Vyučil se opravářem psacích strojů v brněnské Zbrojovce, poté absolvoval brněnskou konzervatoř (obor hra na flétnu) a vystudoval hudební vědu a estetiku na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Centrem jeho badatelského zájmu je život a dílo skladatele Leoše Janáčka, zabývá se i problematikou hudebního Brna v období let 1850—1970. Je autorem desítek odborných studií, spoluautorem knihy Leoš Janáček ve fotografiích (se S. Přibáňovou, Brno 2008) a spolupracoval na rozsáhlé janáčkovské monografii Johna Tyrrella Janáček. Years of a Life (Faber and Faber, 2006, 2007 — Host 2018, 2021). V roce 2012 (druhé vydání 2018) vydal knihu „Divadlo nesmí býti lidu komedií“  Leoš Janáček a Národní divadlo v Brně, v roce 2021 publikoval monografii „Pravdu, první věcí pravdu, ne krásu.“ Příběh Janáčkovy Její pastorkyně. Se svou ženou Šárkou vydal publikace Po stopách Leoše Janáčka (TIC Brno, 2017), Mářina kuchařka (TIC Brno, 2020) a Mářiny paměti (TIC Brno, 2023). Je hlavním editorem edice a databáze Korespondence Leoše Janáčka (2007—2017). Dlouhodobě se zabývá přípravou kritických edic díla Leoše Janáčka. Od roku 2004 je dramaturgem festivalu Janáček Brno (od roku 2018 koncertní řady). Je také autorem a editorem výtvarných a dětských publikací. Uspořádal přes sto především výtvarných výstav. Má ženu a dvě děti. Žije v Brně. 

  Více
 • Poštovné zdarma u objednávek nad 999 Kč
 • Ušetříte 15 %
 • Knihy vydáváme přes 25 let

Hlídací pes

Budeme Vás informovat o vydání knihy odesláním e-mailu na Vaší adresu.

O vydání knihy Vás již e-mailem nebudeme informovat.

Omlouváme se, ale tato kniha je v tuto chvíli nedostupná. Její dostupnost však můžete znovu hlídat.

Teď už vám neuteče ani řádek.

Co se děje v naší redakci i jaké knihy připravujeme, najdete v pravidelném souhrnu ve své e-mailové schránce.

Váš e-mail byl úspěšně přihlášen k odběru. Nezapomeňte adresu potvrdit.

Přihlásit se

Správa účtu

Přehled objednávek Změna osobních údajů Změna hesla
Odhlásit se