MENU

Pierre Bourdieu

(1930–2002) byl významný francouzský antropolog, sociolog a především celosvětově činný intelektuál. Jeho díla byla přeložena do mnoha jazyků a svým vlivem daleko přesáhl oblast sociologie. Kromě výzkumu a publikací stál v roce 1968 u zrodu výzkumného ústavu Centre de Sociologie Européenne a roku 1975 založil akademický časopis Actes de la Recherche en Sciences Sociales. V roce 1981 získal profesuru sociologie v nejprestižnější akademické instituci ve Francii, v Collčge de France, čímž následoval Raymonda Arona a Clauda Lévi-Strausse. Ve svých dílech se kromě jiného zabýval školstvím a vzděláním: La reproduction: Eléments pour une théorie du systčme d’enseignement (Reprodukce: Prvky teorie systému vzdělávání, 1970) a symbolickým ovládáním člověka a mocenskými vztahy: La Distinction: Critique sociale du jugement (Odlišení: Sociální kritika soudnosti, 1979), Homo Academicus (Akademický člověk, 1984) nebo La Noblesse d’Etat: Grandes écoles et esprit de corps (Státní šlechta: Elity a elitní školy, 1989). 

Knihy

Teď už vám neuteče ani řádek.

Co se děje v naší redakci i jaké knihy připravujeme, najdete v pravidelném souhrnu ve své e-mailové schránce.

Váš e-mail byl úspěšně přihlášen k odběru. Nezapomeňte adresu potvrdit.

Přihlásit se

Správa účtu

Přehled objednávek Změna osobních údajů Změna hesla
Odhlásit se