Vyprávět příběh

Naratologické kapitoly k románům Milana Kundery

Poštovné zdarma
157 Kč
Běžná cena: 185 Kč
 • Rok vydání 2001
 • Počet stran 200
 • ISBN 80-7294-043-0
 • Díl 8

Tomáš Kubíček se ve své knize jako první u nás věnuje i Kunderovým románům (Pomalost, Totožnost a Nevědomí), jež česky dosud nevyšly. Oproti dříve vydaným monografiím, které se zabývaly romány Milana Kundery spíše v literárněhistorické perspektivě, zvolil Kubíček hledisko literárněteoretické a filozofické. Interpretačním klíčem je mu Heideggerovo pojetí vzniku mýtu, resp. jeho „bytostná neurčitost úzkosti“ a „osudový tón tíhy smrti“. Kubíčkova interpretace Kunderových románů je spíše noetickým příběhem než literárněhistorickým exkursem. Jde o jakési zastávky, při nichž „poutník“ myšlenkově nesetrvává na úrovni apriorně stanovené teze, ale zvažuje, jaká z dosud poznaných možností může vést k nejhlubšímu pochopení konkrétního románu. V Kubíčkově literárněteoretickém přístupu je stále přítomno vědomí znakového charakteru literárního díla – čerpá zvláště z myšlenek druhé generace českého strukturalismu (F. Vodička), z moderních podob sémiotiky (U. Eco) a z německého i francouzského pojetí literární komunikace. Samostatným zdrojem je mu Stanzelova Teorie vyprávění. Kubíček velmi citlivě volí možnosti, které uvedené metody nabízejí – vnímá je jako inspiraci k vlastnímu přemýšlení nad textem, nikoliv jako obecně platná a použitelná dogmata. 

Celý popis

Tomáš Kubíček se narodil v Brně 28. srpna 1966. Po studiu na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity (obor český jazyk, literatura – historie) nastoupil v Literárním oddělení Moravského zemského muzea. V letech 1991 – 1993 působil v redakci časopisu BOX Jiřího Kuběny. Od roku 1995 je zaměstnán v Ústavu pro českou literaturu AV ČR, jehož brněnské pracoviště od roku 2000 vede. Jako literární kritik pravidelně spolupracuje s literárními časopisy. Pozornost věnuje zvláště české próze po roce 1945 a teorii vyprávění. 

 • Tomáš Kubíček

  Prof. PhDr. Tomáš Kubíček, Ph.D. je literární teoretik a historik. Po studiích na Filozofi cké fakultě Masarykovy univerzity v Brně pracoval krátce v Moravském zemském muzeu a poté v Ústavu pro českou literaturu AV ČR, kde založil oddělení teorie prózy a tradici naratologického bádání. Pedagogicky působí na Univerzitě Karlově v Praze a Univerzitě Palackého v Olomouci. Publikoval monografie věnované naratologii a české literatuře 20. století, mj. Naratologie. Strukturální analýza vyprávění (s J. Hrabalem a P. A. Bílkem, 2013), Středoevropan Milan Kundera (2013), Felix Vodička — názor a metoda. K dějinám českého strukturalismu (2010), Intersubjectivity in Literary Narrative (2007), Vypravěč. Kategorie narativní analýzy (2007), Literární Morava (2002), Vyprávět příběh. Naratologické kapitoly k románům Milana Kundery (2001). S docentem Janem Wiendlem připravil kolektivní monografie Moderna/Moderny (2013), „Na téma umění a život“. F. X. Šalda 1867–1937–2007 (s Lubošem Merhautem, 2007), Víra a výraz. Východiska a perspektivy české křesťanské poezie a prózy 20. století (2005) a s profesorem Andrewem Lassem editoval kolektivní monografii Roman O. Jakobson. A Work in Progress (2014). 

   

  Více
 • Neplatíte poštovné ani balné
 • Ušetříte 15 %
 • Knihy vydáváme už 20 let

Teď už vám neuteče ani řádek.

Co se děje v naší redakci i jaké knihy připravujeme, najdete v pravidelném souhrnu ve své e-mailové schránce.

Váš e-mail byl úspěšně přihlášen k odběru. Nezapomeňte adresu potvrdit.

Přihlásit se

Správa účtu

Přehled objednávek Změna osobních údajů Změna hesla
Odhlásit se