Vypravěč

Kategorie narativní analýzy

Poštovné zdarma
186 Kč
Běžná cena: 219 Kč
 • Rok vydání 2007
 • Počet stran 240
 • ISBN 978-80-7294-215-2
 • Díl 20

Tomáš Kubíček(1966) se naratologii, tj. bádání o struktuře a mechanismech vyprávění, věnuje již léta. Za tu dobu publikoval řadu podnětných studií a překládal či redigoval překlady podstatných naratologických prací z kontextu soudobého uvažování o vyprávění. Po knize Vyprávět příběh: Naratologické kapitoly k románům Milana Kundery (Host 2001), v níž usiloval o přenesení ucelené naratologické metodologie a terminologie do českého prostředí, se nyní vydal cestou teoretické monografie, zaměřené na téma vypravěče a aktu vyprávění. V hutných, ale nezkreslujících výkladech nám zprostředkovává základní teorie a teoretiky vyprávění, kteří se s touto komplikovanou kategorií ve 20. století pokoušeli vypořádat. Analýza vývojového chápání pojmu vypravěč přitom v knize plynule přechází do oblasti zvažování příbuzných relevantních kategorií, které ovlivňují čtenářské rozumění vyprávění a skrývají se za centrální otázkou této rozsáhlé studie: Jak je generován význam? 

Kubíčkovou výhodou je zevrubná znalost netoliko jedné jazykové oblasti moderní naratologie. Pohybuje se vědoucně a samozřejmě jak v oblasti anglofonní, tak i ruské, francouzské či německé naratologie. A nekončí konspektováním či parafrázováním: výsledkem jeho pojetí je totiž dynamická kategorie vypravěče, neustále se vzpírající všem popisně typologizačním nálepkováním; což je pravděpodobně důsledkem toho, že autor si je vědom jisté antropologické dimenze, kterou se právě tato entita vyprávění vyznačuje. Svá uvažování neuzavírá do školských definic, ale naopak je pootevírá dalšímu domýšlení. Jeho kniha je proto nejen základním kompendiem pro oblast teorie vyprávění, ale je také zdrojem inspirativních podnětů. 

V českém prostředí, které naratologii jako teorii nejen literárních, ale i filmových, komiksových, reklamních či dějepisných vyprávění teprve přichází na chuť, se tato kniha stává zakládajícím kamenem. Poskytuje oporu pro samostatnou cestu do hlubin naratologie, ale při této cestě netíží, neokřikuje, nepředvádí se. Nabízí vhled do toho, co ve světě i u nás už na téma vypravěče napsáno bylo, ale hlavně přináší vlastní návrhy a domýšlení v oblastech, které se dotýkají specifické situace, kdy vyprávění vstupuje do světa a domáhá se rozumění.
Petr A. Bílek 

Celý popis
 • Tomáš Kubíček

  Prof. PhDr. Tomáš Kubíček, Ph.D. je literární teoretik a historik. Po studiích na Filozofi cké fakultě Masarykovy univerzity v Brně pracoval krátce v Moravském zemském muzeu a poté v Ústavu pro českou literaturu AV ČR, kde založil oddělení teorie prózy a tradici naratologického bádání. Pedagogicky působí na Univerzitě Karlově v Praze a Univerzitě Palackého v Olomouci. Publikoval monografie věnované naratologii a české literatuře 20. století, mj. Naratologie. Strukturální analýza vyprávění (s J. Hrabalem a P. A. Bílkem, 2013), Středoevropan Milan Kundera (2013), Felix Vodička — názor a metoda. K dějinám českého strukturalismu (2010), Intersubjectivity in Literary Narrative (2007), Vypravěč. Kategorie narativní analýzy (2007), Literární Morava (2002), Vyprávět příběh. Naratologické kapitoly k románům Milana Kundery (2001). S docentem Janem Wiendlem připravil kolektivní monografie Moderna/Moderny (2013), „Na téma umění a život“. F. X. Šalda 1867–1937–2007 (s Lubošem Merhautem, 2007), Víra a výraz. Východiska a perspektivy české křesťanské poezie a prózy 20. století (2005) a s profesorem Andrewem Lassem editoval kolektivní monografii Roman O. Jakobson. A Work in Progress (2014). 

   

  Více
 • Neplatíte poštovné ani balné
 • Ušetříte 15 %
 • Knihy vydáváme už 20 let

Teď už vám neuteče ani řádek.

Co se děje v naší redakci i jaké knihy připravujeme, najdete v pravidelném souhrnu ve své e-mailové schránce.

Váš e-mail byl úspěšně přihlášen k odběru. Nezapomeňte adresu potvrdit.

Přihlásit se

Správa účtu

Přehled objednávek Změna osobních údajů Změna hesla
Odhlásit se