MENU

Jiří Voráč

(nar. 1965) Profesor filmové vědy, v letech 1993–2020 působil na Masarykově univerzitě, kde založil a dlouhodobě vedl katedru filmové vědy. Zabývá se dějinami české poválečné kinematografie a posrpnového exilu, je autorem knižních monografií Český film v exilu (Host, 2004) a Ivan Passer: Filmový vypravěč rozmanitostí (Host, 2008) a spoluautorem knižního rozhovoru s Dušanem Šlosarem Jaké hlavy, takový jazyk. Rozhovor o češtině a o životě (Host, 2008). Vedle akademické sféry působí hojně ve veřejném životě: dříve jako člen Rady České televize a Rady Státního fondu kinematografie, nyní jako expert Státního fondu kinematografie nebo Magistrátu hl. m. Prahy nebo slovenského Audiovizuálneho fondu, na brněnské úrovni se zasloužil o záchranu historického kina Scala a podnítil vznik regionální filmové kanceláře a fondu. Roku 2008 obdržel od Nadace Charty 77 Cenu Františka Kriegla. Jako listopadový studentský předák je zastoupen v publikacích 100 studentských revolucí (1999) a 100 studentských evolucí (2019). Je autorem střihového dokumentárního filmu Brněnský Listopad (2019). 

Knihy

Teď už vám neuteče ani řádek.

Co se děje v naší redakci i jaké knihy připravujeme, najdete v pravidelném souhrnu ve své e-mailové schránce.

Váš e-mail byl úspěšně přihlášen k odběru. Nezapomeňte adresu potvrdit.

Přihlásit se

Správa účtu

Přehled objednávek Změna osobních údajů Změna hesla
Odhlásit se