MENU

Velký kód

Bible a literatura

Poštovné zdarma od 999 Kč
237 Kč
Doporučená cena 279 Kč
Tato kniha momentálně není k zakoupení.
  • Rok vydání 1999
  • Počet stran 288
  • ISBN 80-86055-68-X
  • Překlad Sylva Ficová, Alena Přibáňová
  • Svazek 3

Fryeova kniha Velký kód (The Great Code) je pokusem o analýzu Bible z pohledu literárního kritika. Z původně zamýšlené série přednášek vznikla odvážná studie, jejíž autor odmítá dogmatické i doslovné interpretace Bible a vyzdvihuje její jedinečnost, sílu a vliv na vývoj celé západní literatury a kultury vůbec. Titul knihy je odkazem na výrok anglického básníka Williama Blakea (1757–1827) o tom, že „Starý a Nový Zákon je Velkým Kódem Umění“. Kniha má dvě „zrcadlové“ části, jež tvoří vždy čtyři kapitoly. První část je věnována křesťanské Bibli jako takové, pojednává o rétorice náboženství, literárním významu Bible a o biblické typologii. Ve druhé části knihy autor aplikoval své dříve formulované principy na strukturu Bible. Kniha Velký kód poprvé vyšla roku 1982 a dnes již patří mezi klasická díla literární kritiky. 

Přeložily Sylva Ficová a Alena Přibáňová. 

Northrop Frye se narodil 14. července 1912 v kanadském Sherbrooku, je předním literárním kritikem anglosaské oblasti a jeho díla (především Velký kód a Anatomie kritiky) významným způsobem ovlivnila světové myšlení o literatuře. V letech 1929 – 1933 studoval filozofii a angličtinu na univerzitě v Torontu, kde také později absolvoval teologii. Roku 1936 se stal knězem kanadské jednotné církve. Později studoval na oxfordské Merton College a roku 1940 získal na tomto ústavu doktorát. Roku 1939 nastoupil na katedru angličtiny na Victoria College Torontské univerzity, kde působil až do své smrti. Zemřel 23. ledna 1991.  

Northrop Frye byl mj. členem Královské kanadské společnosti věd, Britské akademie a Americké společnosti umění a věd a za svou literárněteoretickou práci získal řadu významných ocenění a desítky čestných doktorátů na univerzitách celého světa. K jeho nejvýznamnějším dílům patří studie o Williamu Blakeovi Fearful Symmetry (Hrozivá symetrie. 1947), literárněteoretická práce Anatomy of Criticism (Anatomie kritiky. 1957), A Study of English Romanticism (Studie o anglickém romantismu. 1968) a především dvě knihy o vlivu Bible na západní literaturu a kulturu vůbec: The Grat Code (Velký kód. 1982) a Words with Power (Mocná slova. 1990). 

Celý popis

„V recenzované knize sleduje tento všestranný myslitel vnější i vnitřní spojnice mezi hebrejskou a řeckou Biblí a západní „světskou“ literaturou. Bible totiž výrazně a s důsažnými „nedozírnými následky“ ovlivnila „západní obrazotvornost“ (Blake). Frye analyzuje a poznámkuje různé „biblické jazyky“, ne ovšem hebrejštinu, aramejštinu a řečtinu, nýbrž přístupy a cesty biblických tradic ústících v Poselství adresované člověku hic et nunc. Inspirován Giambattistou Vicem (Vico, 1668-1744, italský filozof a sociální metafyzik, podle něhož prochází každý národ trojí epochu: božskou, heroickou a lidskou), mluví Northrop Frye o různých fázích jazyka, který může posloužit jako „kód“ k dešifraci biblických poselství i velké západní literatury. Prvotní fází je jazyk hieroglyfický (úzus poetický), další údobou jazyk hieratický (alegorie) a ještě jiným tvárným elementem je jazyk démotický (deskripce). Bible zná nadto i jazyk kérygmatický: ten používá v nesynkretické harmonizaci všech jazyků a dosahuje jak syntézy, jež je s to oslovit, udeřit, rozčeřit i zotazníkovat navyklé, byť církevní nebo kulturní tradicí ustálené a ustájené, vykladačské a hermeneutické modely a mody.“
Milan Balabán 

  • Poštovné zdarma u objednávek nad 999 Kč
  • Ušetříte 15 %
  • Knihy vydáváme přes 25 let

Hlídací pes

Budeme Vás informovat o vydání knihy odesláním e-mailu na Vaší adresu.

O vydání knihy Vás již e-mailem nebudeme informovat.

Omlouváme se, ale tato kniha je v tuto chvíli nedostupná. Její dostupnost však můžete znovu hlídat.

Teď už vám neuteče ani řádek.

Co se děje v naší redakci i jaké knihy připravujeme, najdete v pravidelném souhrnu ve své e-mailové schránce.

Váš e-mail byl úspěšně přihlášen k odběru. Nezapomeňte adresu potvrdit.

Přihlásit se

Správa účtu

Přehled objednávek Změna osobních údajů Změna hesla
Odhlásit se