MENU

Zuzana Urválková

(nar. 1972) vystudovala bohemistiku a germanistiku na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, kde vyučuje českou literaturu 19. století a bádá v oblasti česko-německých literárních vztahů. Publikovala monografii Dvojlomná zrcadlení (2009) o díle Karla Herloše-Herloßsohna. Ve spolupráci s Daliborem Turečkem připravila k vydání mezinárodní sborník Mezi texty a metodami (2006), byla editorkou monotematického čísla o českém literárním realismu Bohemica litteraria (2014) a přispěla do kolektivní monografie Český a slovenský literární klasicismus. Synopticko-pulzační model kulturního jevu (2017). V poslední době se zabývá německojazyčnou knižnicí Album nakladatele Ignáce Leopolda Kobra a jejím ohlasem v literatuře 19. století. 

Knihy

Teď už vám neuteče ani řádek.

Co se děje v naší redakci i jaké knihy připravujeme, najdete v pravidelném souhrnu ve své e-mailové schránce.

Váš e-mail byl úspěšně přihlášen k odběru. Nezapomeňte adresu potvrdit.

Přihlásit se

Správa účtu

Přehled objednávek Změna osobních údajů Změna hesla
Odhlásit se