MENU

Aleš Urválek

(1974) vystudoval na Filozofi cké fakultě Masarykovy univerzity v Brně němčinu a filozofii. Od roku 2003 působí na téže fakultě jako pedagog na Ústavu germanistiky, nordistiky a nederlandistiky. K jeho odborným zájmům patří moderní německojazyčná literatura, dějiny idejí a recepce německé literatury v České republice. V roce 2009 vydal komentovanou antologii Dějiny německého a rakouského konzervativního myšlení, v témže roce byl spoluvydavatelem sborníku Germanistická literární věda (2009). Vedle výzkumné a pedagogické činnosti překládá z němčiny, například spolu se Z. Adamovou přeložil Lexikon teorie literatury a kultury (2006). 

Knihy

Teď už vám neuteče ani řádek.

Co se děje v naší redakci i jaké knihy připravujeme, najdete v pravidelném souhrnu ve své e-mailové schránce.

Váš e-mail byl úspěšně přihlášen k odběru. Nezapomeňte adresu potvrdit.

Přihlásit se

Správa účtu

Přehled objednávek Změna osobních údajů Změna hesla
Odhlásit se