MENU

Petr Šesták & VYHOŘENÍ v Rezidenci Café Kaprál

Brno

Vyhoření — výraz­ný a netra­dič­ní kří­že­nec pam­fle­tu a romá­nu — nabí­zí pohled na svět kon­zu­mu, svět aut z per­spek­ti­vy rozzlo­be­né­ho kurý­ra, kte­rý roz­vá­ží po měs­tě jíd­lo: „Dou­fám, že si v tý kraks­ně roz­bi­ješ drž­ku, demen­te!“

Nej­no­věj­ší kni­ha Pet­ra Šestá­ka je pró­za, kte­rá šla­pe. Pró­za, kte­rá vzbu­zu­je emo­ce.

Moderuje Jan Němec, spisovatel, šéfredaktor měsíčníku Host a odpovědný redaktor knihy Vyhoření.

Přijďte v úterý 16. 4. 2024 v 19.00 hodin
do Rezidence Café Kaprál na Údolní 17.

Prodej knihy zajištěn, platba v hotovosti.

Vstup zdarma. 

Teď už vám neuteče ani řádek.

Co se děje v naší redakci i jaké knihy připravujeme, najdete v pravidelném souhrnu ve své e-mailové schránce.

Váš e-mail byl úspěšně přihlášen k odběru. Nezapomeňte adresu potvrdit.

Přihlásit se

Správa účtu

Přehled objednávek Změna osobních údajů Změna hesla
Odhlásit se