MENU

Petr Steiner

Petr Steiner (1946) pochází z Prahy a působí na slavistickém oddělení Pennsylvánské univerzity ve Filadelfii. Své univerzitní studium zahájil na bohemistice, rusistice a estetice FF UK a dokončil je pod vedením R. Welleka a V. Erlicha na Yaleově univerzitě. Při své práci vychází z dědictví pražského strukturalismu, jež obohacuje o dekonstruktivistické a marxistické vlivy. Síla jeho výkladu spočívá v pečlivém propojení sémiotického a ideologického rozboru zkoumaných textů. Česky vyšla jeho kniha Lustrování literatury: Česká fikce v politickém kontextu (NLN, 2002), zaměřující se na svár poetického a politického v šesti literárních textech českého novecenta (včetně soudního protokolu z procesu s Rudolfem Slánským). 

Knihy

Teď už vám neuteče ani řádek.

Co se děje v naší redakci i jaké knihy připravujeme, najdete v pravidelném souhrnu ve své e-mailové schránce.

Váš e-mail byl úspěšně přihlášen k odběru. Nezapomeňte adresu potvrdit.

Přihlásit se

Správa účtu

Přehled objednávek Změna osobních údajů Změna hesla
Odhlásit se