MENU

Robinson Jeffers a John Steinbeck

Vzdálení i blízcí

Poštovné zdarma od 999 Kč
229 Kč
Doporučená cena 269 Kč
Tato kniha momentálně není k zakoupení.
 • Rok vydání 2012
 • Počet stran 228
 • ISBN 978-80-7294-898-7

Robinson Jeffers a John Steinbeck kdysi představovali zvučná jména české překladové literatury, z nichž k dnešku doléhají jen ozvuky. Před půl stoletím se tito kalifornští autoři těšili nebývalé přízni české čtenářské i kritické obce. Přesto se v Československu, potažmo v České republice, nedostalo jejich tvorbě hlubší reflexe. Většina z kritických textů navíc vznikla před rokem 1989, a proto zahrnují i nutnou ideologickou úlitbu cenzorům. Nemohou tedy zcela otevřeně pojednávat o všech aspektech příslušných děl. 

Tato kniha představuje první ucelenou tematickou studii díla Robinsona Jefferse a Johna Steinbecka napsanou v českém jazyce. Přináší především hodnocení literárních textů obou autorů z hlediska ekologické literární kritiky (tzv. ekokritiky), literárněkritického směru, který má zejména v anglosaském akademickém světě mnoho příznivců. V českém prostředí se však doposud neetabloval a neexistuje zde ani žádná systematická studie uplatňující ekokritický pohled na literaturu. V závěrečném oddílu knihy je pak pozornost věnována ideologické dimenzi recepce díla obou autorů v komunistickém Československu. 

Celý popis

Práce kolegy Kopeckého představuje nesporně zásadní studii literárního díla obou vybraných amerických autorů […]. Seznam použité literatury je bohatý, vpravdě impozantní, a to zejména pokud jde o zdroje k rozvíjející se ekokritice, tak o zdroje nabízející nové biografické informace či objevy.
– prof. PhDr. Josef Jařab, CSc. 

Přínos práce vidím ve dvou hlavních věcech: 1) Podává velmi erudovaný a pečlivě dokumentovaný pohled na roli přírody v díle a životě obou autorů a 2) zasvěceně uvádí čtenáře do metody ekokritiky, významného a u nás pořád velmi málo známého směru současného literárněvědného a kulturologického myšlení.
– prof. PhDr. Martin Hilský, CSc. 

Na práci oceňuji zejména důsledně uplatňovaný interdisciplinární přístup. Kopecký není typem vědce, jemuž odborná perspektiva neumožňuje nahlédnout za úzce vymezené teritorium vlastního bádání. Ve svém textu naopak účelně kombinuje aspekty literárněvědné s relevantními vhledy z oblastí filozofie, psychologie, kulturní geografie, historie a biologie. Široké vědomí souvislostí činí z četby studie inspirativní proces, jenž odkazuje mimo rámec tradiční literárněvědné komparace a ponouká čtenáře k zamyšlení nad celou řadou otázek.
– doc. PhDr. Tomáš Pospíšil, Ph.D. 

 • Práce kolegy Kopeckého představuje nesporně zásadní studii literárního díla obou vybraných amerických autorů […]. Seznam použité literatury je bohatý, vpravdě impozantní, a to zejména pokud jde o zdroje k rozvíjející se ekokritice, tak o zdroje nabízející nové biografické informace či objevy.
  – prof. PhDr. Josef Jařab, CSc. 

  Přínos práce vidím ve dvou hlavních věcech: 1) Podává velmi erudovaný a pečlivě dokumentovaný pohled na roli přírody v díle a životě obou autorů a 2) zasvěceně uvádí čtenáře do metody ekokritiky, významného a u nás pořád velmi málo známého směru současného literárněvědného a kulturologického myšlení.
  – prof. PhDr. Martin Hilský, CSc. 

  Na práci oceňuji zejména důsledně uplatňovaný interdisciplinární přístup. Kopecký není typem vědce, jemuž odborná perspektiva neumožňuje nahlédnout za úzce vymezené teritorium vlastního bádání. Ve svém textu naopak účelně kombinuje aspekty literárněvědné s relevantními vhledy z oblastí filozofie, psychologie, kulturní geografie, historie a biologie. Široké vědomí souvislostí činí z četby studie inspirativní proces, jenž odkazuje mimo rámec tradiční literárněvědné komparace a ponouká čtenáře k zamyšlení nad celou řadou otázek.
  – doc. PhDr. Tomáš Pospíšil, Ph.D. 

 • Petr Kopecký

  (1976) vyučuje kulturněhistorické předměty na Katedře anglistiky a amerikanistiky Filozofické fakulty Ostravské univerzity. V roce 2006 absolvoval na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci doktorské studium oboru Anglická a americká literatura. V nakladatelství Odeon vyšel v roce 2003 jeho překlad románu George Orwella Nadechnout se (druhé vydání vyšlo o dva roky později v Nakladatelství Lidové noviny). Je autorem studie The California Crucible: Literary Harbingers of Deep Ecology (Ostravská univerzita, 2007), kterou v revidované podobě vydalo německé nakladatelství Lambert Academic Publishing (2013). Díky stipendiu Fulbrightovy komise absolvoval v letech 2003–2004 výzkumný pobyt na San José State University v Kalifornii. Od té doby se věnuje především literatuře Kalifornie, kterou zkoumá prizmatem ekologické literární kritiky. Do Ostravy za prací dojíždí z Rožnova pod Radhoštěm. 

  Více
 • Poštovné zdarma u objednávek nad 999 Kč
 • Ušetříte 15 %
 • Knihy vydáváme přes 25 let

Hlídací pes

Budeme Vás informovat o vydání knihy odesláním e-mailu na Vaší adresu.

O vydání knihy Vás již e-mailem nebudeme informovat.

Omlouváme se, ale tato kniha je v tuto chvíli nedostupná. Její dostupnost však můžete znovu hlídat.

Teď už vám neuteče ani řádek.

Co se děje v naší redakci i jaké knihy připravujeme, najdete v pravidelném souhrnu ve své e-mailové schránce.

Váš e-mail byl úspěšně přihlášen k odběru. Nezapomeňte adresu potvrdit.

Přihlásit se

Správa účtu

Přehled objednávek Změna osobních údajů Změna hesla
Odhlásit se