Výlov

Výlov

Tvar č. 13/2012, rubrika Výlov

(...)

Rád nahlížím do hájemství jiných odvětví, zvláště mám-li po ruce dobrého průvodce, jenž je pro svůj obor zapálen a nadto o něm umí, i nám laikům, vyprávět zasvěceně, živě a zajímavě. Typograf Martin Pecina, podepsaný pod většinou beletristické produkce nakladatelství Host (i pod poslední grafickou úpravou stejnojmenného měsíčníku), tyto podmínky splňuje bezezbytku. Soubor jeho starších, povětšinou už publikovaných úvah a esejů, ale i textů veskrze praktických, návodných vyšel loni právě v Hostu pod názvem Knihy a typografie, a zvláště v předmluvě je cítit autorova rozjařenost z volnosti a svobody psát si po svém: asi jako když dostane zakázku od osvíceného zadavatele, jenž mu nechá volnou ruku a do práce mu nemluví. (Občas se na můj vkus autor přece jen příliš urve ze řetězu, například některé vtipy vyznívají dost nejapně.) Podobně jako Štormovy Eseje o typografii míří i Pecinova knížka cíleně za hranice oboru, je „trochu o čtení, psaní, pokoře, egu a pokleslé filosofii“, doufajíc, že čtenář bohdá „snese i trochu amatérské sociologie a psychologie, špetku demagogie, pár nesouvislých odkazů na Jaroslava Foglara a Ladislava Klímu“. Budiž, toleroval jsem takovéto neortodoxní pojetí Štormovi (viz Výlov v Tvaru č. 4/2010), a nelitoval jsem. Pecina ostatně nechtěl vytvořit „žádný bezpohlavní katalog knižního designu, hyperkorektní teoretizování nad údělem a smyslem grafického designu“, těch už je tu dost, na rozdíl od „děl spíše nevážných, svěžích, radostných a lehkonohých“. Mám za to, že se mu cíl, který si vytyčil, podařilo splnit. Oceňuju Pecinovu ochotu podívat se na sebe střízlivě, přiznat, že „grafický design je v podstatě strašně obyčejná veřejná služba, sloužící k naplnění poptávky po funkčních a esteticky hodnotných věcech“; líbí se mi jeho krédo „celoživotně oscilovat kdesi mezi pokorou a egoismem“, to, jak nás čtenáře vychovává k vyšším nárokům na práci typografů a grafických úpravců (nově i u elektronických knih), i způsob, jakým se srovnal s radikální přeměnou celého odvětví, která s sebou nese i nebývalou demokratizaci – „vždyť navrhnout knižní obálku, plakát, logo nebo krabici sušenek dnes může každý, kdo si obstará příslušný software – dobrý kamarád, manželka, synovec nebo zadavatel sám“. Ovšemže je k tomu zapotřebí víc: mimo jiné i schopnost o předmětu své činnosti hlouběji přemýšlet, což nenahradí ani sebelepší sázecí program.

(...)

Michal Škrabal

Teď už vám neuteče ani řádek.

Co se děje v naší redakci i jaké knihy připravujeme, najdete v pravidelném souhrnu ve své e-mailové schránce.

Váš e-mail byl úspěšně přihlášen k odběru. Nezapomeňte adresu potvrdit.

Přihlásit se

Správa účtu

Přehled objednávek Změna osobních údajů Změna hesla
Odhlásit se