V síti času

V síti času

(...)


Také nejnovější sbírka Slavomíra Kudláčka (nar. 1954) nás zavádí do zcela jiných básnických poloh, v nichž ovšem ústřední pozice také náleží času. Schůzka v lomu (Host, Brno 2009) nabízí v průzračně čirých, úsporných verších možnost reflexivního ztišení. Tak jako v předchozích sbírkách mluvčí putuje krajinou reálnou i snově modifikovanou. Je fascinován místy časového zvrásnění (hřbitov, dům, rokle), kde naslouchá signálům, které k nám pronikají „odjinud", z dávných dimenzí času. Básník zmiňuje děje lidské i krajinné, láká ho jedinečnost lidského osudu i to, co je v něm obecně platné. Do jeho poezie pronikají různé příběhy, vzpomínky a ohlédnutí. Ve srovnání s předchozí sbírkou je autor výrazově střídmější a také sbírka jako celek působí kompaktněji. Paradoxem Kudláčkovy poezie je skutečnost, že s úbytkem slov se existenciální ponor básně prohlubuje. Jeho báseň se již tradičně vyznačuje výjimečným citem pro detail i originální metaforu. V jazykově složitě kódovaných verších nacházíme řadu polarit, z nichž ústřední pozici má holanovská oscilace mezi bytím a nicotou či časem a věčností. Básník proniká k „času holého bytí", do míst, „kde už Tě žádná vzpomínka nevyruší". Někdejší vágní „něco" nyní nahrazuje hrozba všepronikajícího „nic". Básník se nicotě brání osobitým humorem a ironií, se kterou se můžeme setkat zejména v autorských poznámkách k některým básním. Ačkoliv Kudláček vychází ze své každodenní zkušenosti, vždy je zde něco, co tuto skutečnost přesahuje. Ne však ve smyslu spirituálním, leč ryze metafyzickém.

(...)

Teď už vám neuteče ani řádek.

Co se děje v naší redakci i jaké knihy připravujeme, najdete v pravidelném souhrnu ve své e-mailové schránce.

Váš e-mail byl úspěšně přihlášen k odběru. Nezapomeňte adresu potvrdit.

Přihlásit se

Správa účtu

Přehled objednávek Změna osobních údajů Změna hesla
Odhlásit se