Trávníček, Jiří - Čteme? Obyvatelé České republiky a jejich vztah ke knize

Trávníček, Jiří - Čteme? Obyvatelé České republiky a jejich vztah ke knize

Jana Spálenková, 7. 4. 2009, www.knihovnice.cz

Čteme? Co čteme, kolik čteme, kde čteme, kdy čteme, jak čteme, proč čteme, kolik knih kupujeme, jak často navštěvujeme knihovnu, jaké autory máme nejraději a jaké knihy nám stojí za to, abychom se k nim vraceli a doporučovali je svým přátelům? Tyto a další otázky si klade Jiří Trávníček ve své studii Čteme? Obyvatelé České republiky a jejich vztah ke knize.

 

Jiří Trávníček (1960) je odborníkem na poli teorie literatury, zabývá se moderní literaturou, interpretací a průzkumy čtenářů a čtení. Zabývá se ale také ediční činností, je autorem úspěšných publikací Poezie poslední možnosti (1996) nebo Příběh je mrtev? Schizmata a dilemata moderní prózy (2003).

 

Řekni mi, co čteš, a já ti řeknu, jaký jsi.

 

Lze vůbec čtení zkoumat? A lze ho měřit, Lze z vypozorovaného vyvodit relevantní závěry a zpracovat je do tabulek? Vysokoškolský profesor Jiří Trávníček se o to pokusil. Na základě terénního výzkumu, který provedla agentura Dema, a.s., zpracoval výsledky tohoto prvního reprezentativního šetření, zaměřeného na čtení v České republice. Trávníček se se svým zkoumáním nenacházel ve vzduchoprázdnu. Čtení a čtenáři jsou zdrojem pozornosti přinejmenším už od konce druhé světové války.

 

Jsme stále tak knihomilnou populací, za niž jsme se již dlouho považovali? Je čtení individuální volba, nebo spíše kulturní nátlak?

 

V problematice čtení a čtenářů se dostáváme ke stereotypně zažitým předsudkům, které Trávníček při svém bádání neopomene přiblížit, objasnit, potvrdit a nebo zcela vyvrátit. Autor podrobil zkoumání tři generace současných českých čtenářů, čímž vyvrátil zažité hořekování typu "Ach ta mládež! Nečte nám to, sedí to jen u televize, videa, počítače, Internetu..." nebo "Kam jen to dospělo! Knihám zůstali věrní už jen ti nejstarší.“

 

Zajímavá kapitola Vzdělání vysvětluje proces vzdělávání a jeho úroveň a dává ho do přímé souvislosti se čtením.

 

Druhá část studie se věnuje problematice knihy. Rekapituluje osudy knihy jako média, klade si otázku proč lidé (ne)čtou a zpracovává statistické údaje získané z pohybu knih na současném knižním trhu. Trávníček dochází k závěru, že dnešní čtenáři jsou novými knihami takřka zahlceni, často nevědí, kterou knihu a proč si ji ke čtení vybrat. S knihou a jejím pohybem ve společnosti souvisí instituce knihoven, zde Trávníček připomíná jejich důležitost a oblíbenost mezi různými generacemi čtenářů (ke knihovnám se vrací v příloze - fotografie znázorňují knihovny v okresních městech s uvedením šíře knižních fondů v nich uložených).

 

Ve třetí části studie s názvem Čas hledá Trávníček souvislost mezi knihou a jinými médii. Dochází k závěru, že jiná média knihu "neválcují", televize sice "okrádá lidi o čas na čtení knih", ale žijeme multimediálně, jde jen o to, jaké z médií si vybereme a kolik času s ním strávíme. S otázkou výběru souvisí také otázka hodnot. Čteme podle toho, co od čtení očekáváme.

 

Nechybí srovnání čtenářů z dalších evropských zemí s názvem Jak se čte jinde. Slovem "jinde" míní Trávníček Evropskou unii - země, které jsou nám snad kulturou i sociální úrovní svých obyvatel blízké.

 

V závěru studie se Trávníček zabývá současnou českou čtenářskou kulturou, jako závažný problém vidí převahu čtení kvantitativního nad kvalitativním. Zde je prostor pro vyvrácení pověr a mýtů o čtení a čtenářích.

 

Trávníčkova studie je psána odborným stylem, obsahuje tedy všechny náležitosti, typické pro odbornou studii - úvod, závěr, seznam literatury a přílohy. V příloze je mimo jiné otištěn dotazník, pomocí kterého v roce 2007 provedla agentura Dema, a.s. průzkum čtení a čtenářů, které se stalo výchozím materiálem pro Trávníčkovo bádání.

Teď už vám neuteče ani řádek.

Co se děje v naší redakci i jaké knihy připravujeme, najdete v pravidelném souhrnu ve své e-mailové schránce.

Váš e-mail byl úspěšně přihlášen k odběru. Nezapomeňte adresu potvrdit.

Přihlásit se

Správa účtu

Přehled objednávek Změna osobních údajů Změna hesla
Odhlásit se