Román o nenávisti a zrazená hrdinka

Román o nenávisti a zrazená hrdinka

Český rozhlas, Milena M. Marešová, 28.08.2006

Antickou tragédii, hororový příběh i táhlou žalostnou poému připomíná románový příběh publicistky, překladatelky a spisovatelky Radky Denemarkové (1968) Peníze od Hitlera. Také může jít o panoptikum provinilců a vrahů či obviňující a zároveň obhajující dokument, traumatický křik, který se pod tíhou vin, nezdarů, zoufalých prožitků, a především sžíravé nenávisti, zvrhává v paradox, v téměř groteskní román či znevažující frašku. 

Autorka hlavní dějovou linku svého díla tak neúnosně zatížila, rozvětvila, zatemnila a překombinovala, že zvláštní, mrazivá podstata líčené historie zůstane téměř k neučtení.

Ve své druhé knize (prvotina A já pořád kdo to tluče vyšla v loňském roce) nabízí Denemarková životní příběh Gity Lauschmannové. Není zřejmé, nakolik autorka čerpala ze skutečných osudů, neboť Gitina ves Puklice skutečně existuje. Gita pochází z židovsko-česko-německé rodiny. O svém židovském původu se dozvěděla, až když byla se všemi příbuznými odvedena do koncentračního tábora. Čtenář hrdinku potkává v roce 1945 - jako jedinou přeživší - před dveřmi rodného domu, který ale mezitím zabrali bezohlední příslušníci revoluční gardy. Gitini zemřelí rodiče jsou jako Němci prohlášeni za nepřátele a sama dívka prožije téměř iniciační moment, ve kterém je na zbytek života poznamenána a předurčena ke hrůzyplným zážitkům, k nespravedlnosti a nesmiřitelnosti. Smrti z rukou chamtivých vesničanů unikne o vlásek a jen díky ojedinělému záblesku lidskosti se vrací ke své jediné žijící příbuzné, k tetě do Prahy.

Následující část příběhu se odehrává v roce 2005, když se Gita rozhodla dosáhnout rehabilitace rodičů a zbudování otcova pomníku v Puklicích. Proti sobě ale stále stojí dva nepřátelské tábory. Vesničané, spokojeně užívající nepravomocně nabytého majetku, se samozřejmě semknou k obraně svého pohodlí, svých hodnot, které šedesát let budovali na krádeži, lži, a jak se později ukáže, i vraždě. Vytahují absurdní obvinění, vrší špínu a přízemní argumenty. Proti nim stojí stará žena, osamělá a rozbolavělá, bez šance na usmíření. Stává se jakousi Pýthií, promlouvající jen proto, aby naplnila osud, nezvratně a nutně přicházející. Zde však R. Denemarková svoji hrdinku poprvé zradí. Místo toho, aby konflikt projasnila a elegii o záhubě morálních hodnot i lidskosti nechala důstojně doznít, začne do příběhu "šroubovat" další, nečekané okolnosti. Gitina věštba je znevážena, prohlášena nevěrohodnou, nejasnou a sama věštkyně je obviněna a stržena ze svého piedestalu do bahna vůkol. Obžalováni jsou postupně všichni. Právo na satisfakci je zamítnuto, zmuchláno a odhozeno. Pojem "obvinění" a "osočení" dostává stejné zabarvení.

Denemarková ve své knize zprvu otevřeně a drsně obžalovává. Vytrhuje hluboce zakořeněné zlo, rozdírá jizvy a nechává bolest působit o to ostřeji, že původci a protagonisté nejhoršího byli zároveň soukmenovci, sousedé a rodáci. V samém závěru knihy ale autorka nepochopitelně a proti vší logice svá obvinění bagatelizuje, vše dříve řečené a hájené relativizuje a zpochybňuje. Herci dostali scénář tragédie, ale k tomu jim režisérka nasadila komické masky. Historické drama je napadeno a otráveno groteskou. Schéma je postupně neúnosně přeplácáno a ověšeno zbytečnostmi. Zpočátku nasazené tempo žalozpěvu je narušeno falešným tónem, lavíruje a kolísá, až se nakonec stane jen křiklavým pouličním kupletem.

Radka Denemarková rozestavěla důvěryhodnou scénu, rozdala odpovídající role a divadlo rozehrála prologem i zásadní vstupní informací. Svoji hrdinku, její okolí i sám příběh ale postupně přetížila, přesytila. Poetická vyjádření ani omšelé fráze příběh neodlehčily. Spisovatelka nepomohla textu ani čtenáři. Ne, že by se podobný osud nemohl reálně odehrát, ale na jeden knižní příběh je toho příliš. To, co mělo hlubinně zasáhnout, bohužel, jen sklouzne po povrchu.

Radka Denemarková, Peníze od Hitlera, Host, Brno 2006, str. 248.

Teď už vám neuteče ani řádek.

Co se děje v naší redakci i jaké knihy připravujeme, najdete v pravidelném souhrnu ve své e-mailové schránce.

Váš e-mail byl úspěšně přihlášen k odběru. Nezapomeňte adresu potvrdit.

Přihlásit se

Správa účtu

Přehled objednávek Změna osobních údajů Změna hesla
Odhlásit se