Ptát se vážně

Ptát se vážně

Týden | 26. 7. 2010 | rubrika: Kultura | strana: 62 | autor: Pavel Mandys


Zeptej se táty je patrně nejočekávanější knihou letošního roku: poslední román Jana Balabána, dokončený krátce před jeho nečekanou smrtí na konci dubna.

Recenze

Ta očekávání ještě zvýšilo téma knihy (snad spíše novely než románu), jímž je umírání. Vychází navíc z Balabánovy vlastní zkušenosti, když mu zemřel otec. Není přitom sám, stejné téma - v obou případech úplně jinak a velmi zdařile - zpracovali jiní dva respektovaní autoři: Ivan Matoušek v knize Oslava a Emil Hakl v povídkovém triptychu Pravidla směšného chování. Zatímco Matoušek střídá hned tři roviny (lapidární, analyticko-meditativní a fantaskní) a Hakl je maximálně civilní, Balabán zcela v duchu svého převažujícího stylu volí vyprávění rozjímavé (nezaměňovat s dojímavým), které občas proloží nějakým - převážně tragickým - lidským příběhem.
Na hodnocení je ještě brzy, zvláště když se k Balabánovi nyní přistupuje s nutnou pietou, ale pravděpodobně jde o nejnaléhavější autorův text: asi nejvíce ze všech jeho knih je tu patrné, jak citlivý byl vůči těžkostem lidského života, jak bolestně si je uvědomoval a jak intenzivně pociťoval nutnost o nich psát.
Zeptej se táty se neschovává za žádnou metaforu, žádný smyšlený příběh: inspirace vlastní rodinou je zřejmá a postavy tu při vzpomínkách na minulost jitří všechny staré rány, nejlépe ty nejbolavější... Tři dospělí sourozenci, nejstarší Hans, mladší (autobiografický) Emil a nejmladší Kateřina spoluprožívají otcovo umírání a kromě rozpomínání se na mezní zážitky (patří k nim čarovná scéna z dětství i trýznivá hádka s dospělým nezdárným synem) rozrušují jejich stav ještě pomatené, přesto zarputile zlobné dopisy bývalého věrného přítele zemřelého. Ten v nich otce, povoláním lékaře, obviňuje, že v době normalizace podlehl nátlaku mocných a při určování druhu léčby se neřídil správnými zásadami. Což jeho děti zprvu zaskočí; předtím ho totiž pro pevné postoje, dané i evangelickou vírou, obdivovaly a milovaly a své chování stále poměřují jeho autoritou. Zjišťování, jak to doopravdy bylo a jaké byly okolnosti selhání, táhne text kupředu a vrcholí fantasmagorickou, groteskní i hrůzyplnou snovou vizí podivuhodného soudu.
V hovorech nebo úvahách se mezitím pokládají vážné otázky po smyslu lidské existence a občas se objevují i náznaky odpovědí. Balabán - a v tom spočívá část jeho velikosti - vážné věci nikterak nezlehčuje, zlehčuje,
čtenářský zážitek neusnadňuje humornými vložkami. Což jde výrazně proti převažujícímu současnému duchu umělecké tvorby, která raději relativizuje, ironizuje a v obavě před kazatelstvím či kýčem motivy, jako jsou smrt a umírání, křivdy či životní zklamání, všelijak obchází, případně balí do lesklého staniolu, kterému lze říkat černý humor, magický realismus nebo postmoderna. Kýč u Balabána nenajdeme nikdy, trochu kazatelství vždy. Je však tím druhem kazatele, který je schopen zaujmout i notorické české agnostiky: vyznává spíše dialog než monolog a připouští pochybnosti - rovněž na své straně. Ne každému bude tato stránka Balabánovy tvorby vyhovovat, ale oddělit ji nelze.
I zde - podobně jako ve sbírce povídek Možná že odcházíme - zachycuje autor těžko snesitelnou tíhu bytí, tentokrát prostřednictvím civilních všednodenních obrazů, scén či lidských osudů. Vesměs jsou tragické: dvakrát jde o učitele (jednou vysokoškolského, jednou na gymnáziu), kteří své povolání pojali jako poslání a v éře normalizace a postkomunismu na to doplatili (ztrátou toho povolání, ztrátou rodiny a nakonec ztrátou víry v sebe sama), třetím je osud onoho zlobného pisatele, který se příliš vžil do role posledního spravedlivého.
Zeptej se táty je kniha jistěže dosti chmurná, čtenářsky takzvaně málo atraktivní. Balabánovi čtenáři však vědí, že jemu o „čtivost" nikdy nešlo. Důležitější byla autorská i lidská poctivost, prožitek, jímž ručil za svůj text, a vnitřní síla, která mu dodávala přesvědčivost. Nic z toho v Balabánově poslední knize nechybí.

Jan Balabán: Zeptej se táty.
Vydal Host, Brno, 2010, 184 stran, 229 Kč.

Teď už vám neuteče ani řádek.

Co se děje v naší redakci i jaké knihy připravujeme, najdete v pravidelném souhrnu ve své e-mailové schránce.

Váš e-mail byl úspěšně přihlášen k odběru. Nezapomeňte adresu potvrdit.

Přihlásit se

Správa účtu

Přehled objednávek Změna osobních údajů Změna hesla
Odhlásit se