Pochmurný průvodce

Pochmurný průvodce

Veronika Havlová, Respekt, 21. 8. 2017

Poválečné vysídlení Němců je stále jedním z nejkonfliktnějších témat moderních dějin, ale zdá se, že Brno je mu v posledních letech takřka zaslíbené. Poprvé ho výrazněji zdvihla Kateřina Tučková s Vyhnáním Gerty Schnirch a v knize Fabrika pak připomněla, jak německý živel ovlivnil tvář Brna. Již druhým rokem se pak za podpory města koná festival Meeting Brno navazující na Rok smíření, který předkládá obraz Brna jako multikulturního města a připomíná divoké excesy, k nimž docházelo během odsunu. Dvojice mladých historiků Alexandr Brummer a Michal Konečný na tyto akce svým způsobem navazuje.
Po průvodcích Brno nacistické a Brno stalinistické přicházejí s Brnem účtujícím, které se časově řadí mezi ně, do let 1945 a 1946. Forma a metodologie zůstávají stejné. Kniha vychází z pečlivého studia pramenů a předkládá cestu po dvaadvaceti místech, která jsou spojena s poválečným účtováním, jež mělo pro vývoj Brna zásadní vliv. Faktické údaje doplňuje krátký příběh, který je typický pro jeden z mnoha aspektů poválečného dění. A nejde jen o místa samozřejmá, jako jsou neblaze proslulé internační tábory, věznice a popraviště. "Očista" se konala i v prostředí novinářů, umělců a univerzit. Ačkoli je prostor věnován i účtování s českými kolaboranty, hlavní pozornost patří vysídlení.
Historický kontext zajišťuje krátký, ale hutný úvod, v němž se autoři vymezují vůči jednostrannému pohledu "spravedlivého trestu" či naopak "sebemrskačského obrazu" a mimo jiné píší: "Řada reflexí takzvaného odsunu pracuje se zkratkou, jež za osudový začátek všeho považuje buď rozbití republiky nebo naopak osvobození na jaře 1945... Konfliktní česko-německé soužití však přitom sahalo do 19. století." Brno účtující tak může být nejen zajímavým, byť pochmurným průvodcem po městě, ale také průvodcem při hledání osobního postoje k citlivému, nejen lokálně významnému tématu.

O autorovi: Veronika Havlová, Autorka je překladatelka.

Teď už vám neuteče ani řádek.

Co se děje v naší redakci i jaké knihy připravujeme, najdete v pravidelném souhrnu ve své e-mailové schránce.

Váš e-mail byl úspěšně přihlášen k odběru. Nezapomeňte adresu potvrdit.

Přihlásit se

Správa účtu

Přehled objednávek Změna osobních údajů Změna hesla
Odhlásit se