Peníze od Hitlera

Peníze od Hitlera

Joanna Derdowska, Týdeník A2, č. 27, 5. července  2006.

Ve své druhé beletristické knize autorka vytvořila dravý textový amalgám, v němž se groteskní obrazy ze současné české vesnice prolínají s detailním psychologickým portrétem ženy poznamenané traumatem z koncentračního tábora a následnými životními katastrofami, které prožila v národnostně zaměřené poválečné společnosti Československa. Bezmezný hněv hrdinky vrcholí v téměř hysterických, ale nebanálních monolozích, které vedou k podrobné analýze osobnostní. Ač jsou dobové reálie a případné podlosti z nich vyplývající vylíčeny ve vší své neproniknutelnosti, nejsou podle autorky ospravedlněním hrozivého počínání současníků a není jím ani lidská naivita. Morální hodnocení je zde v tomto ohledu radikální, zdůrazňována je bezohledná a brutální lidská krutost a podle neúprosné hrdinky bylo a je zlé všechno a všichni, včetně jí samotné. Ve své podstatě temný příběh se však díky výmluvnému podání Denemarkové nakonec jeví jako zdařilá tragikomedie. Kniha je po Hájíčkově Selským baroku druhým pozoruhodným textem čerpajícím z tématiky současné historie publikovaným v nakladatelství Host, leč je to zápis výrazně dospělejší a zpytavější. U inspirací dějinami někdy ani není potřeba vymýšlet složitou fabuli, stačí otevřít správnou kroniku nebo poslechnout si pamětníky. Silný příběh je však třeba zpracovat tak, aby se jeho intenzita mezi řádky nevytratila, což se Denemarkové podařilo.

Teď už vám neuteče ani řádek.

Co se děje v naší redakci i jaké knihy připravujeme, najdete v pravidelném souhrnu ve své e-mailové schránce.

Váš e-mail byl úspěšně přihlášen k odběru. Nezapomeňte adresu potvrdit.

Přihlásit se

Správa účtu

Přehled objednávek Změna osobních údajů Změna hesla
Odhlásit se