Neulpívající trvání (v) poutnické mysli

Neulpívající trvání (v) poutnické mysli

Mariana Zilynská, Houser. cz, 12. 2. 2009

Nový titul zavedené polské spisovatelky a psycholožky Olgy Tokarczukové, která se s každou knihou dokáže obrátit jinam a přitom nerozčarovat čtenáře, vnáší do její rozsáhlé bibliografie dosud nepoužité prvky a neotřele pojaté téma. Kniha není založena na jednolitém příběhu, pestrou skrumáž dějů pomyslně ohraničují jen linky letadel a ostatních spojů. Podobá se koláži spletené ze zprostředkovaných vjemů a dojmů ze zvláštní štafety bez zjevného (a vždy prozatímního) cíle, který údajně bývá zastoupen jiným poutníkem. Vypravěčka je tentokrát  pozorovatelkou líčící možnosti spěšných tuláckých kontaktů. Sbírka letmých a přesto duchaplných poznámek – jakoby současně promyšlených i spontánních – zápisky provedené výhradně mimoděk, pouhým dotykem mysli. Ti, pro něž pohyb znamená samozřejmou konstantu, ani nemají jinou možnost zaznamenání. Začít proto můžete odkudkoli, je v tom oslovující volnost. Mnohé zajisté překvapí (i když třeba nepřesvědčí), že setkání vykonaná v pohybu, ať už je jeho rytmus jakýkoli, přinášejí někdy hlubší protnutí subjektů, intenzivnější sdílení okamžiku. Tento fakt představuje jeden z důvodů, proč poutnické vymezování vůči realitě nemusí být provizoriem, nýbrž plnohodnotným přetrváváním bez výhrad. Jasným předpokladem takového životního stylu je nelpět na entitách, nezakládat si na vazbách, ačkoli četné alternativní spojnice, pomyslná pouta, bezesporu existují i v tomto modu vivendi. Povaha textů tomu až na pár výjimek odpovídá – stručné připomínky určitých výseků nekonečné cesty jsou řazeny do převážně krátkých oddílů jako náznaky pozastavení. Přestože z většinového pohledu (podle kterého přesuny znamenají jednoduše nezbytnou nutnost, jednu z komponent toho, že věci jsou v chodu a celek funkční) jde patrně o zoufalce hnané donekonečna utkvělou představou či emocí, ve skutečnosti není nezbytné, aby si dynamické a statické principy překážely či odporovaly. Právě prostřednictvím pohybu mohou neklidu unikat. Mimoto tristní fakta ukazují, že valná většina našich osvědčených záchytných bodů – jistot je natolik iluzorní, že je až s podivem, s jakou naivní setrvačností k nim lneme. Takzvaní běguni jsou daleko lépe adaptabilní a navzdory absenci zřejmých, latentně přítomných jistot také podstatně svobodnější. Někteří z nich prchají, jiní bloumají a nepochybují o tom, že právě tímto způsobem lze prožívat stabilitu spíše, než nehybným, napjatým vyčkáváním. Autorka sice zmiňuje, že popisování omezuje, že pokusy o autentické zachycení a uchopení způsobují destrukci, ale její přístup k látce nenasvědčuje tomu, že by tato domněnka měla univerzální platnost. Záznamy se vyznačují specifickou šetrností, jejíž podstatu lze těžko odhalit (a nebylo by ostatně humánní ani účelné to dělat). Tokarczuková vzbuzuje dojem, jako by ji forma sdělení připadala podružná, jako by vršila náhodná sdělení do odstavců bez záměru. Proč se nenechat zmást, pokud i tuto odvážnou techniku ovládá bez přehmatů? Směle tedy zabodněte nejprve dláto či vidličku a vzápětí zřítelnice do libovolného místa souostroví – soutextí a kochejte se, dokud vás neurčité nutkání nepřiměje přesídlit na jinou destinaci. Žádná z nich se přece nenalézá natolik daleko, aby nevzbudila zájem běgunů… Autorka se přidržuje samotných esencí. Jednotlivé autonomní části líčení připomínají tresť, která by vyzývala i k obšírnějšímu zpracování – látka by jistě vystačila na celé povídky, ale autorka úmyslně ponechává tyto příběhy ve stadiu extraktu. Tento postup jednak potvrzuje zmíněný náhled Tokarczukové na konzervování opravdového popisováním (z toho důvodu zůstává strohá, užívá zhuštěný výraz) a také to odkazuje na fakt, že v dimenzi vlastní běgunům není rozvláčnost uskutečnitelná.

Teď už vám neuteče ani řádek.

Co se děje v naší redakci i jaké knihy připravujeme, najdete v pravidelném souhrnu ve své e-mailové schránce.

Váš e-mail byl úspěšně přihlášen k odběru. Nezapomeňte adresu potvrdit.

Přihlásit se

Správa účtu

Přehled objednávek Změna osobních údajů Změna hesla
Odhlásit se