Miloš Forman. Filmař mezi dvěma kontinenty

Miloš Forman. Filmař mezi dvěma kontinenty

Nakladatelství Host nás po předloňské monografii o Ivanu Passerovi nyní obdařilo obsáhlou publikací o nejvýznamnějším představiteli československé nové vlny
Miloši Formanovi z pera pedagožky Filmových studií pražské Filozofické fakulty Stanislavy Přádné. První česky psaná formanovská monografie se komplexně
věnuje nejen představení jeho tvorby z hlediska tematiky, metod a stylu. Zaměřuje pozornost též na jeho osobnostní rysy, mezi něž nepochybně patřila sociální
průbojnost, jakožto předpoklady úspěchu, důležité stejnou měrou jako samotný talent. V chronologickém představení Formanovy tvorby je kladen důraz na  porovnání i odlišení českého a amerického období, vysvítají tematické podobnosti (outsiderské charaktery, důraz na uměleckou pravdu, realističnost v komediálním hávu...) i nuance jejich proměn na druhé straně oceánu. Přádná důkladným porovnáváním různých verzí scénářů s finálními podobami Formanových českých
snímků boří mnohde zažitý mýtus o tom, že jsou tato díla postavena na improvizaci, byť zároveň dokládá, že v mnohých scénách je její role neoddiskutovatelná. Spolu s představením samotných děl se důkladně věnuje i jejich kritické recepci jak v českém, tak zahraničním tisku (dobové, ale i současné). Kromě přesného vyzdvihování režisérových předností autorka popisuje důležitost spolupracovníků, kterými byl obklopen. Vedle triumvirátu Passer-Forman-Papoušek, který  představoval neoddělitelný tvůrčí tým, podstatně přispíval k osobitému výsledku Formanových (nejen) českých filmů i kameraman Miroslav Ondříček, „fungující jako zástupné Formanovo oko". Právě Ondříčkova kamera výrazně dopomáhala Formanovu specifickému způsobu práce s neherci, díky němuž se utvářela režisérova originalita. Druhá půle knihy se zabývá představením stylistiky, režijních i vyprávěcích metod, rozdílem mužského a ženského světa a rolí erotiky v režisérových dílech. Poslední kapitola uvažuje o tom, do jaké míry lze nazírat na Formana jako na kosmopolitního tvůrce a nakolik je tento pohled ovlivněn jeho českou tvorbou jakožto hlavním a určujícím východiskem; dále charakterizuje Formana jako objekt dokumentárních snímků o něm samotném. Monografie  Stanislavy Přádné je uceleným vhledem do díla i osobnosti našeho ne-li největšího, tak světově nejproslulejšího režiséra. Jedná se o věcnou, vyváženou publikaci, která se vyhýbá adorování a kromě uznání se dotýká i problematických stránek jeho tvorby, např. otázky ospravedlnitelnosti umělecké licence zkreslující historii či míry sexistického zobrazení žen.

Teď už vám neuteče ani řádek.

Co se děje v naší redakci i jaké knihy připravujeme, najdete v pravidelném souhrnu ve své e-mailové schránce.

Váš e-mail byl úspěšně přihlášen k odběru. Nezapomeňte adresu potvrdit.

Přihlásit se

Správa účtu

Přehled objednávek Změna osobních údajů Změna hesla
Odhlásit se