Knižní tipy - Abeceda komunismu

Knižní tipy

Knižní tipy

Knižní novinky | 10.5.2010 | rubrika: Knižní tipy | strana: 52 | autor: Milan Šilhan

Abeceda komunismu

Pozoruhodný a jiný je pohled na období naší komunistické totality v knize Abeceda komunismu autorů Luďka Navary a Josefa Albrechta (vydal Host). Jak už název napovídá, autoři se rozhodli pojednat téma jako abecední heslář - k téměř každému písmenu české abecedy vybrali jeden pojem a v knize jich tak najdeme celkem šestadvacet.
Co je však ještě pozoruhodnější - nejedná se o encyklopedii, kde jsou pojmy teoreticky vysvětlovány, ale o soubor konkrétních, skutečných příběhů lidí, které mnohem lépe než suchá teorie ilustrují temné období našich dějin, absurditu, krutost i zvůli doby, nátlak mocných i život „bezmocných" přesně tak, jak si autoři předsevzali: „Historie není jen sled událostí, je pozadím, jevištěm, na kterém se odehrávají příběhy. O tom, jaké budou, rozhodovali mocní, kteří v bývalém Československu vládli." V závěru každého „hesla" je pak ještě doplněn jakýsi „rámeček" Mýty a realita, v němž je konfrontováno to, co se říká, se skutečností - zde přesně vidíme, jak bývají historické skutečnosti zkreslovány, zlehčovány nebo nepochopeny. V knize nechybí ani četné fotografie, citáty z různých dokumentů (např. z Prohlášení Charty 77), rozhovory a jmenný rejstřík. Navíc je přiloženo i DVD, na němž najdeme pět zhruba dvanáctiminutových dokumentů z cyklu Abeceda komunistických zločinů: Od „Androše" k Asanaci, Jáchymovské uranové peklo, Lidové milice, Mučení a Železná opona. Skutečné příběhy lidí (a to nikoli jen slavných, naopak) v širších historických souvislostech jsou také čtivé a podávají vskutku mnohovrstevnatý obraz období let 1948 až 1989. Knihu přivítal v předmluvě i děkan Filozofické fakulty Univerzity Karlovy Michal Stehlík slovy: „Není náhodným shlukem písmen a z nich poskládaných textů, je zrcadlem doby a konkrétních osudů a skládá přitom věrný obraz čtyřiceti let dějin naší země." A jaká že hesla v knize najdeme? Jsou to: asanace, bonzák, cenzura, disident, emigrace - exil, fingovaná svatba, Gottwaldův první mrtvý, hranice, Charta, internace, Jáchymov, kulak, Lidové milice, mučení, normalizace, odplata, provokatér, rozvrácená rodina, samizdat, šikana, trest smrti, útěk, výjezdní doložka, Wonka, zatýkání a železná opona. Knihu by si měli přečíst hlavně ti, kteří zapomínají, co se za komunistického režimu dělo, ti, kteří i dnes volí komunisty, nebo mladí lidé, studenti, kteří tu dobu už nezažili a slyší o ní jen v televizi nebo z vyprávění; zde najdou skutečné lidské osudy v zápase s „velkou" historií, kterou bychom měli znát a nezapomínat na ni.

Teď už vám neuteče ani řádek.

Co se děje v naší redakci i jaké knihy připravujeme, najdete v pravidelném souhrnu ve své e-mailové schránce.

Váš e-mail byl úspěšně přihlášen k odběru. Nezapomeňte adresu potvrdit.

Přihlásit se

Správa účtu

Přehled objednávek Změna osobních údajů Změna hesla
Odhlásit se