Kniha o Janáčkovi

Kniha o Janáčkovi

Boris Klepal, Hospodářské noviny, 16. 11. 2018

Premiérou nové inscenace opery Příhody lišky Bystroušky tuto sobotu v moravské metropoli začne festival Janáček Brno. Čerstvě zrekonstruované Janáčkovo divadlo tak zahájí provoz stejným dílem, které budovu v říjnu 1965 otevíralo. Symbolicky těsně před začátkem akce se zároveň na pultech knihkupectví objevil český překlad obří monografie o Leoši Janáčkovi nazvané Osiřelý kos. Do záplavy radostných událostí se ale přece jenom vloudil stín – právě autor janáčkovské monografie, britský muzikolog John Tyrrell, začátkem října zemřel ve věku šestasedmdesáti let.
Tyrrell byl vynikajícím znalcem české hudby i opery a na Janáčka se specializoval už od šedesátých let minulého století. Pravidelně pobýval v Brně, kam ho přitáhly janáčkovské archivy a kde navázal mnohá přátelství. Nechyběl ani u vzniku festivalu Janáček Brno: roku 2004 přijel na jeho nultý ročník.
"John Tyrrell nám přispíval mnoha nápady a radami," vzpomíná dramaturgyně Janáčkovy opery v Brně Patricie Částková. "A po každém ročníku jsem od něj dostala dlouhý dopis, ve kterém pochválil, co se mu líbilo, a také doporučil, co by se mělo příště udělat jinak a lépe. To mi bude letos strašně chybět," dodává.
O rozsahu a hloubce Tyrrellova zaujetí Janáčkem si lze udělat představu z monografie, kterou londýnské nakladatelství Faber & Faber rozdělilo na dva díly čítající více než dva tisíce stran. Jedná se o Tyrrellovo životní dílo a například skladatel Miloš Štědroň právem mluví o Tyrrellovi jako o největším janáčkovském monografistovi. Žádný z životopisců slavného brněnského rodáka, počínaje Maxem Brodem a konče Jaroslavem Vogelem, se nedokázal tak důkladně ponořit do Janáčkova života i díla.
Český překlad prvního dílu pod názvem Osiřelý kos nyní vydalo nakladatelství Host. Tyrrell v předmluvě k českému vydání zmiňuje posuny, k nimž ve vnímání Janáčkova díla došlo za jedenáct let od původní anglické verze. Mimořádný důraz Tyrrell v závěru předmluvy klade na výkon překladatele Tomáše Suchomela, jinak basisty Českého filharmonického sboru Brno.
"Na prvním svazku jsem s Tomášem Suchomelem pracoval bezmála tři roky," uvádí Tyrrell. "Pečlivost, s níž ke svému úkolu přistupoval, na mě nepřestávala dělat dojem." Suchomelova práce je skutečně pečlivá a kromě snahy o co nejpřesnější vyjádření zachovává také Tyrrellův živý literární styl. Osiřelý kos není suchopárná věda, nýbrž dobře vystavěný text, který rytmicky střídá čtivé pasáže vyprávění s hutnými odstavci nabitými fakty. Je to trochu jako ve staré opeře, která v recitativu odvypráví kus příběhu a potom zastaví divadelní čas na árii. U ní je potřeba se chvíli zdržet a pochopit, oč v příběhu jde.
Tyrrell uzavírá hodnocení Suchomelova překladu s bezvýhradným souhlasem: "Můj anglický text byl nejen převeden přesně co do obsahu, tónu i povahy, ale s každou kapitolou jsem byl vždy znovu žádán, abych zodpověděl řadu svědomitých dotazů, tu zdvořile zpochybňujících některá uváděná fakta či argumenty, tu přicházejících s návrhy, které jsem z převážné části rád přijímal. Výsledkem je, že toto české vydání svého anglického předchůdce nepochybně převyšuje."
Zde dlužno podotknout, že Tyrrell uměl dobře česky, i když s řidšími návštěvami v posledních letech už se raději znovu vracel k angličtině.
Kromě překladatele upozorňuje Tyrrell též na práci muzikologa Jiřího Zahrádky. Jeho odborné práce patřily ke zdrojům, z nichž muzikolog při psaní čerpal – a Zahrádkovi se také podařilo shromáždit peníze, díky nimž český překlad prvního dílu Tyrrellovy monografie vznikl.
Kniha Osiřelý kos se zabývá Janáčkovým životem a dílem v letech 1854 až 1914, tedy od narození po šedesáté narozeniny. Čtenář má před sebou skladatelovu dlouhou a obtížnou cestu k uznání doma i za hranicemi, které se začalo rodit právě kolem jeho šedesátin. Tyrrell postupně popisuje Janáčkovu zvláštní povahu, obrovský talent i píli, jeho vztahy k rodičům, učitelům i manželce Zdence. Dojde na skladatelovy zemřelé děti i vřelé přátelství s Antonínem Dvořákem. Jiné kapitoly se věnují osobním nepřátelům, hudebním inspiracím a vývoji Janáčkových občanských i politických postojů. Vše ale vždy v kontextu díla, které se s životními osudy neoddělitelně proplétá.
Tyrrell přitom v textu nikdy není bulvární, jakkoli k tomu Janáčkův život poskytuje mnoho příležitostí. Autor monografie Osiřelý kos nic nezamlčuje, ale nesnaží se ulovit čtenáře na avantýry, dokonce ani na zbytečně silné výrazy.
Tyrrellovo sdělení působí ve svém celku jako masiv, který dobře putuje k cíli. A to navíc levně – současná cena českého vydání je 587 korun, na tak obrovskou práci skoro směšná částka. Anglické vydání prvního dílu stálo před dvanácti lety šedesát liber.
Druhou část Janáčkovy monografie chce nakladatelství Host vydat v červnu příštího roku. Překladatel Tomáš Suchomel už se ale bude muset obejít bez konzultací s autorem.
Osobnost Johna Tyrrella si jistě budou připomínat i mnozí návštěvníci festivalu Janáček Brno, který začíná tuto sobotu. Letošní ročník je sice oficiálně věnovaný 100. výročí vzniku Československa, ale jistě se do něj promítne i Tyrrellovo úmrtí, k němuž došlo před šesti týdny. Ne snad že by se měl festival zahalit do černého, ale s radostí připomenout člověka, který významně pomohl dostat Janáčkovo dílo do centra pozornosti hudebního světa.

JOHN TYRRELL byl celoživotním propagátorem tvorby Leoše Janáčka a odborníkem na českou operu 19. a 20. století. Od roku 2000 působil jako profesor na univerzitě ve velšském Cardiffu, obdržel čestné doktoráty Masarykovy univerzity i Janáčkovy akademie múzických umění.

O autorovi: Boris Klepal, autori@economia.cz

Teď už vám neuteče ani řádek.

Co se děje v naší redakci i jaké knihy připravujeme, najdete v pravidelném souhrnu ve své e-mailové schránce.

Váš e-mail byl úspěšně přihlášen k odběru. Nezapomeňte adresu potvrdit.

Přihlásit se

Správa účtu

Přehled objednávek Změna osobních údajů Změna hesla
Odhlásit se