Jiří Voráč Ivan Passer – filmový vypravěč rozmanitostí

Jiří Voráč Ivan Passer – filmový vypravěč rozmanitostí

A2 kulturní týdeník | rubrika: Nože | strana: 28, Lukáš Gregor


V edičním plánu tuzemských nakladatelství se kvalitní monografie filmových tvůrců objevují pouze díky Casablance. Naštěstí se i odjinud občas vynoří titul, který se nezabývá fádními memoáry či nestaví na lehce stravitelném čtivu a místo toho předloží sondu do osobnosti jako celku. Docent Jiří Voráč se specializuje na české filmaře, kteří překročili hranici (dobrovolně nebo z donucení) a po publikaci Český film v exilu věnoval samostatné dílo Ivanu Passerovi. Monografie nabízí bohatou exkurzi jak do jeho tvorby, tak i života.
Jednotlivé filmy (rozdělené do kapitol podle údobí) analyzuje čtivou, přesto odbornou formou. Důraz klade především na obsah díla, který doplňuje o informace o jeho vzniku (inspirace, předvýrobní fáze, také zajímavosti okolo produkce); analýze stylu se dostává méně prostoru. Po přečtení publikace má však čtenář šanci do „nomádské" poetiky Ivana Passera proniknout. Druhou část knihy tvoří obsáhlý rozhovor autora s režisérem, tématy jsou jak pozadí dílčích snímků, tak i Passerův život. Do něj pomůžou nahlédnout i vzpomínky jeho sestry Evy Límanové-Passerové, Vojtěcha Jasného a scenáristy D. S. Miltona. Poctivost Voráčovy práce dokládá podrobná filmografie a seznam pramenů a literatury, množství doplňujících poznámek a rejstřík. Kladem je množství fotografií a grafické řešení knihy, o které se postaral zkušený Bedřich Vémola.

Teď už vám neuteče ani řádek.

Co se děje v naší redakci i jaké knihy připravujeme, najdete v pravidelném souhrnu ve své e-mailové schránce.

Váš e-mail byl úspěšně přihlášen k odběru. Nezapomeňte adresu potvrdit.

Přihlásit se

Správa účtu

Přehled objednávek Změna osobních údajů Změna hesla
Odhlásit se