Ježkové v Blansku

Ježkové v Blansku

Týden u nás, okresní noviny | rubrika: Čtenář - reportér - Blanensko | strana: 9 | autor: B. Grunda 

V minulém roce vydalo nakladatelství HOST v Brně pozoruhodnou publikaci Jaroslava Bránského „Ježkové z Blanenska". Knížka menšího formátu (18 x 12 cm) o 160 stranách z historie Blanska, vybavená osmi stranami fotografií, má kromě úvodu jedenáct kapitol s označením: O pramenech a literatuře k tématu, Z historie Blanska, Ke kořenům Ježkova rodu v Blansku, Prehistorie firmy, Další výstavba a produkce firmy K. & R. Ježek v Blansku, Firma K. & R. Ježek za 2. světové války a po ní, Zaměstnavatelé a zaměstnanci, Ve službách rodné obce, českého národa a české společnosti, Tituly a řády, Za národní ideály, Soumrak a zánik ježkovské dynastie. Dále jsou uvedeny použité prameny a literatura a poznámky.
Kniha se zabývá historií místních podnikatelů z rodiny Ježků, kteří v Blansku založili a postupně vybudovali strojírenský průmyslový podnik, vyrábějící různé zemědělské a později cihlářské a keramické stroje, silniční válce a řezačky na papír. Úspěšná výroba zajišťovala stálý rozvoj podniku a postupně vytvořila pracovní příležitosti až pro šest stovek zaměstnanců.
Publikace není soustavným historiografickým dílem, ačkoliv má k tomu blízko, ale spíše kritickou studií, která se na podkladě archivních dokumentů vyrovnává s omyly a nedostatky dosud publikovaných prací. V mnohém je objevná, protože autor čerpal do značné míry z dosud nevyužitých archivních pramenů.
Publikace je významným příspěvkem nejen pro historii podniku, ale také pro dějiny města Blanska, kde Ježkové jako čeští podnikatelé i komunální činitelé po sto padesát roků působili. Ježkové se o Blansko velmi zasloužili a studie o nich doplňuje a koriguje pohled na tuto rodinu, který byl místními komunisty již od roku 1945 znevažován a podnikatelé byli vystaveni dlouhodobému pronásledování, a dokonce i žalářování.
Jejich podnik byl „znárodněn". I do těchto poválečných záležitostí dává nahlédnout Bránského studie.
Publikaci Jaroslava Bránského je třeba velmi přivítat, přináší mnoho nového, je čtivá a rozhojňuje místní vlastivědnou literaturu. Vydavatelství HOST vypravilo tuto knížku po všech stránkách pečlivě a vkusně.

Teď už vám neuteče ani řádek.

Co se děje v naší redakci i jaké knihy připravujeme, najdete v pravidelném souhrnu ve své e-mailové schránce.

Váš e-mail byl úspěšně přihlášen k odběru. Nezapomeňte adresu potvrdit.

Přihlásit se

Správa účtu

Přehled objednávek Změna osobních údajů Změna hesla
Odhlásit se