Já píši vám. Evžen Oněgin v českých překladech

Já píši vám. Evžen Oněgin v českých překladech

Literární noviny | 20. 4. 2009 | rubrika: Nové knihy | strana: 17 C | autor: DAVID KROČA

 

Kniha poprvé konfrontuje všechny české překlady Puškinova veršovaného románu s jejich ruskou předlohou. Její autor Stanislav Rubáš (narozen 1974) je ředitelem Ústavu translatologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy; v knize Devatero klíčů od jednoho srdce se zabýval českými překlady Shakespearových Sonetů. Rubášova studie postupuje systematicky od prvních pokusů o převod Puškinova díla ve třicátých letech devatenáctého století z pera Jana Evangelisty Purkyně až po nejnovější překlad Milana Dvořáka z roku 1999. Po kontextových kapitolách, v nichž autor letmo zmiňuje také torzovité pokusy o přetlumočení románu do češtiny, následují výklady o jeho vzniku a kompozici i o pravidlech oněginské strofy.

 

Brilantní interpretaci románu i východisko pro analýzu jeho kompletních českých překladů přináší kapitola nazvaná Román jako rozhovor. Autor v ní odhaluje kořeny Puškinova textu, jež jsou podle něj pevně srostlé s ruským prostředím, zdejší kulturou, zákonitostmi ruské řeči a konečně i s básníkovým životem: „Do mnohých částí románu prorůstá autorův život, znějí ozvukem jeho dopisů, deníkových záznamů, výpisků z četby. Z řádek životní prózy se stávají verše, literatura.“

 

Analytické kapitoly se podrobně věnují komparaci pěti kompletních překladů, jejichž autory jsou Václav Čeněk Bendl, Václav Alois Jung, Josef Hora, Olga Mašková a Milan Dvořák. Autor studie sleduje nejen věrnost překladu a jeho srozumitelnost, ale hodnotí také vliv překladatelské poetiky na čtenářské vnímání Oněginova příběhu: v tomto smyslu otevřeně popisuje klady i zápory jednotlivých převodů. Kupříkladu u Jungovy pečlivě pilované verze trefně odhaluje její akademičnost a civilní Dvořákův překlad objektivně usvědčuje z přehlížení jemných významů.

 

Knížka Stanislava Rubáše není jen precizní lekcí z translatologie. Jde o poutavě napsaný text, který vypráví překladatelské osudy Puškinova veršovaného románu takřka jako napínavý detektivní příběh.

Teď už vám neuteče ani řádek.

Co se děje v naší redakci i jaké knihy připravujeme, najdete v pravidelném souhrnu ve své e-mailové schránce.

Váš e-mail byl úspěšně přihlášen k odběru. Nezapomeňte adresu potvrdit.

Přihlásit se

Správa účtu

Přehled objednávek Změna osobních údajů Změna hesla
Odhlásit se