Florian – svérázný zakladatel Dobrého díla

Florian – svérázný zakladatel Dobrého díla

Mladá fronta DNES | 4.7.2008 | rubrika: Vysočina | strana: 4 | autor: PETRA DVOŘÁKOVÁ


Josef Florian, zakladatel nakladatelství Dobré dílo, katolicky orientovaný myslitel, literát a překladatel, jehož práci silně ovlivnil francouzský spisovatel, esejista a básník Léon Bloy, pocházel z rodiny venkovského tesaře.
Narodil se v roce 1873 ve Staré Říši.
Navštěvoval reálku v Telči a po jejím skončení krátce působil jako učitel v Kostelní Myslové.
Po vysokoškolských studií na filosofické fakultě v Praze nastoupil jako středoškolský profesor v Náchodě (1897). Zde se také seznámil s radikální filosofií Léona Bloye.
V prvních překladech Bloye se naplno odrazila jeho svéráznost. Po dvou letech se pod jeho vlivem a částečně rovněž znechucen byrokratickým systémem vrátil zpět do svého rodiště.
Oženil se a krátce spolupracoval s Karlem Dostálem-Lutinovemv redakci Nového života.
Malé vydavatelství nazvané Dobré dílo, které Florian založil, někteří popisují dokonce jako malou církevní komunitu.

Modlit se a vydávat!
Tenkrát bylo neslýchané, aby se v rodinné kapli v domech sloužívaly bohoslužby, ale Florianovým tuto výsadu pravidelně poskytoval pater Ludvík Vrána.
Všechny Florianovy děti - bylo jich celkem dvanáct - se nějakým způsobem na životě vydavatelství podílely, pomáhaly knihy graficky zpracovávat a zdobit.
S rodinou žila i Florianova sestra Antonie. Její úkol byl jasný - shánět pro nakladatelství peníze.
Ve Staré Říši vzniklo ojedinělé centrum, které spojovalo autory Vysočiny. Florian vydával díla autorů, jako byl Jakub Deml, Bohuslav Reynek nebo Josef Čapek, díla známých i zapomenutích osobností, literátů, historiků a vědců. Za své prozaické koketování s katolickými autory byl i zatčen a vězněn v Novém Jičíně.
Florianovy ediční řady Studium, Kurs, Dobré dílo a periodika Nova et Vetera a Archy potvrzují jeho nápaditost a vynalézavost. Vydávanými knihami představoval čtenářům řadu zahraničních autorů (již zmiňovaného Bloye a dále d\'Aurevillyho nebo Hella).
Přes okouzlení Francouzskou literaturou bylo spektrum vydávaných knih široké. Florianovo vydavatelské dílo čítá přes 400 titulů.
Jeho knihy ilustrovali např. Josef Váchal, Bohuslav Reynek, Josef Čapek nebo syn Michael. Josef Florian byl bezesporu zajímavá osobnost, měl sklon podléhat kouzlu mystiky a všeho, co mystikou zavánělo. Povahově patřil mezi svérázné postavy Vysočiny a ne se všemi se přátelil. Jedním z těch, se kterými se „poškorpil" byl i Jakub Deml.
V létě roku 1941 Josef Florian těžce onemocněl. Ještě do podzimu se pokoušel nemoc překonat, ale v září trvale ulehl. Krátce byl hospitalizován v Třebíčské nemocnici, ale potom se vrátil do Staré Říše. Zemřel 29. prosince 1941, pohřben byl na tamním hřbitově na Nový rok 1942.
Za zmínku stojí rovněž osudy Florianových dětí, z nichž některé šly v jeho stopách. V současnosti navázal na rodinnou tradici vnuk Václav Florian, který se pokouší oživit činnost nakladatelství.
V současné době se na jeho vydavatelskou činnost pokouší navázat jeho vnuk. Brněnské vydavatelství Host před nedávnem vydalo knižní rozhovor se syny Josefa Floriana, Gabrielem a Michaelem, nazvanou Být dlužen za duši.
Jak rozhovor ukazuje, řadu vlastností, sklon k zájmu o mystiku a duchovno, jeho synové zdědili po svém otci.
Pokud se čtenář chce více seznámit s touto mimořádnou osobností Vysočiny, pak nezbývá než jedinečný rozhovor Aleše Palána doporučit.

Foto popis| Nakladatel Josef Florian

O autorovi| PETRA DVOŘÁKOVÁ, Autorka je spolupracovnicí redakce

Teď už vám neuteče ani řádek.

Co se děje v naší redakci i jaké knihy připravujeme, najdete v pravidelném souhrnu ve své e-mailové schránce.

Váš e-mail byl úspěšně přihlášen k odběru. Nezapomeňte adresu potvrdit.

Přihlásit se

Správa účtu

Přehled objednávek Změna osobních údajů Změna hesla
Odhlásit se