Evžen Oněgin v českých překladech

Evžen Oněgin v českých překladech

Knižní novinky | 11/2009 | rubrika: Knižní tipy | strana: 35 | autor: MILAN ŠILHAN 

Název i podtitul studie Stanislava Rubáše Já píši Vám - Evžen Oněgin v českých překladech (Host) dostatečně napovídá, o co v knize jde. Především je to pět dosavadních kompletních českých překladů slavného Puškinova románu v dopisech (1833). A podíváme-li se na roky vzniku těchto překladů, zjistíme, že každá generace potřebovala překlad nový, svůj: 1860 - Václav Čeněk Bendl, 1892 - Václav Alois Jung, 1937 - Josef Hora, 1966 - Olga Mašková, 1999 - Milan Dvořák. Připomenuty jsou také tři částečné překlady (J. E. Purkyně, J. Najman, E. Frynta) i překlady do jiných jazyků, např. anglický překlad Vladimira Nabokova s podrobným komentářem. Autor však přístupnou formou a srovnáváním rozebírá nejen jednotlivé české překlady, ale uvádí i do samotného Puškinova románu, do pozadí jeho vzniku a ohlasu, do jeho obsahu. O nejrozšířenějším překladu Horově píše, že „Oněgina zmelodizoval, zaposlouchán do hudby Máchova Máje. Někdy snad až příliš. Svému překladu ovšem vtiskl podobu natolik básnicky strhující, že se stal součástí kánonu české překladové poezie." Jeho dva následovníci to tak měli hodně těžké, přesto se jim podařilo vytvořit překlady zajímavé: „Mašková přidala Oněginovi dramatičtější gesta a se seifertovskou náruživostí pro detail pronikla pod povrch Puškinových obrazů. A Dvořák (...) Oněginovi opět vrátil civilnější ráz, místy na úkor některých jemných významů." V závěru je uveden slavný Taťánin dopis Oněginovi v originále a v sedmi překladech. Studie S. Rubáše je mj. i výpovědí o velkých tradicích kvalitního českého překladatelského umění.

Teď už vám neuteče ani řádek.

Co se děje v naší redakci i jaké knihy připravujeme, najdete v pravidelném souhrnu ve své e-mailové schránce.

Váš e-mail byl úspěšně přihlášen k odběru. Nezapomeňte adresu potvrdit.

Přihlásit se

Správa účtu

Přehled objednávek Změna osobních údajů Změna hesla
Odhlásit se