Demiurg Novák a ti ostatní

Demiurg Novák a ti ostatní

Kam, příloha časopisu Kam v Brně, č.7-8, 2008. autor: Jaroslav Štěpaník

Kdo žil v Brně šedesátých let, těžko mohl alespoň periferním viděním nezahlédnout osobitou skupinku tehdy mladých, vesměs mužů, vyskytujících se v  centrobodech dění města. Skupinka budila vždy pozornost, někdy rozpaky, u některých  i averzi. - To byli surrealisté neboli bohéma určením demiurga Jana Nováka, bezpochybného nositele  nějaké psychiatrické diagnózy a nevývratného přesvědčení o vlastním velkém poslání; ateisty, komunisty, především ale básníka, před kterým i Jan Skácel po vyzvání na básnický souboj, raději po anglicku zmizel.

Verbálním půtkám s demiurgem Novákem se surrealisté nevyhýbali, naopak  je vyhledávali, ba organizovali v prostorách tehdy vznikajících klubů, na centrálním náměstí či dokonce ve ctihodných prostorách Malého divadla hudby, kde druhdy působil Leoš Janáček. Osobnost básníka Nováka, těžko s kým srovnatelná, byla snad i jakýmsi svorníkem, bez něhož by činnost skupiny pozbyla stabilitu, ne-li část smyslu vlastní existence. Jistá potměšilost  s dloubanci někdy až zákeřnými nemohly ovšem nahlodat monolit Cimrmana - Nováka, oproti prvému ne tak mnohostrannému, o to však zaťatějšímu. Jedovaté prsky tlupy ignorantů nebyly pro něho ničím víc než ševel trávy pro korunu dubiska.

Brno těch dob (samozřejmě jako v každý čas) mělo více svérázných postav a figurek. Mnoho z nich vcházelo coby návštěva (ne vždy zrovna vítaná) do kvelbu vyprávěče příběhů brněnské bohémy - vlastně jediného z ní, který surrealismus bytostně vyznával a za surrealistu se považuje dodnes.  Vyprávění Pavla Řezníčka o brněnské bohémě s názvem Hvězdy kvelbu  může trochu připomenout třeba hrabalovské pábení.  Přibližuje zvláštní skupinu osob, postav i postaviček v nejrůznějších epizodách, které nutí čtenáře téměř průběžně do smíchu. Čtenářský zážitek je zesílen, pokud jste  postavy příběhů alespoň trochu znali. Román je ovšem vystavěn dobře a zaujme i ty, kteří v čase událostí třeba ještě nebyli na světě. Přináší i jisté zrcadlení uvolněné a nadějné atmosféry šedesátých let a může tak překvapit toho mladého čtenáře, který sází na často předkládané černobílé vidění. Díky brněnskému nakladatelství Host se Řezníčkovy Hvězdy kvelbu vracejí ve druhém vydání.

Teď už vám neuteče ani řádek.

Co se děje v naší redakci i jaké knihy připravujeme, najdete v pravidelném souhrnu ve své e-mailové schránce.

Váš e-mail byl úspěšně přihlášen k odběru. Nezapomeňte adresu potvrdit.

Přihlásit se

Správa účtu

Přehled objednávek Změna osobních údajů Změna hesla
Odhlásit se