Čteme dětem knihy?

Čteme dětem knihy?

Brněnský deník | 8.2.2011 | rubrika: u nás doma | strana: 12 | autor: Alena Odehnalová

Knihu s názvem Čteme? a s podtitulem Obyvatelé České republiky a jejich vztah ke knize, jejímž autorem je brněnský literární vědec Jiří Trávníček, vydalo vydavatelství Host. Je určena zájemcům o čtení a čtenářskou kulturu, dále těm, které zajímá sebereflexe vlastní čtenářské biografie, a v neposlední řadě také všem, kteří nejsou zatíženi různými předsudky o četbě a čtenářích. Myslím, že by mohla též dobře posloužit rodičům dospívajících dětí a učitelům českého jazyka.
Jde o první český reprezentativní průzkum zaměřený na čtenáře a čtení a poskytuje celou řadu zajímavých a podnětných informací o tomto kulturním fenoménu. Autor si klade otázku, zda je náš národ stále tradičním milovníkem knih, zda se jeho čtenářský zájem nezměnil v nově nastoleném demokratickém režimu, kdy nesmírně vzrostla nabídka knih a kniha přestala být vzácností, a představuje tři generace dnešních čtenářů v souvislosti se společenskými, politickými a kulturními podmínkami od druhé světové války do současnosti. Tabulky a grafy pak doplňují badatelské závěry.
Starší čtenáři si mohou při čtení vzpomenout na svou četbu klasické beletrie a rozšiřování domácích knihoven jako doplňkové vzdělávací instituce. Čtenáři střední generace si s trochou nostalgie připomenou kultovní čtvercové knihy z Klubu přátel poezie, čísla Světové literatury, Literárních novin či Hosta do domu, ale též fronty před knižními prodejnami nebo návštěvy antikvariátu jako náhradního zdroje postrádané literatury.

Čtení pro každého

Pro nejmladší generaci, zhruba ve věku od patnácti do pětatřiceti let, formovanou liberalismem a vlivy globalizace, je příznačný skeptičtější vztah k četbě. Povinná školní četba již není pro ně formou ideologického nátlaku. Učitelé na školách sami mohou ovlivňovat seznamy doporučené četby. Nicméně je veřejným tajemstvím, že čtenářská gramotnost nejmladší čtenářské vrstvy klesá. V této souvislosti Jiří Trávníček poznamenává, že se možná rodí nový druh čtenářů, a tím se proměňuje i postoj k psanému textu.
Jen se trochu obávám, aby tento postoj nevyústil v poslouchání CD s namluvenou knihou nebo v četbu knih v kratších verzích, jakýchsi výtažcích, což jako povzbuzení pro současné maturanty doporučovaly nedávno jedny noviny v článku Nepanikařte při představě hromady knížek.
Ztotožňuji se však s poznatkem, že čtenářské návyky se získávají především v rodině. Škola už může schopnost dítěte efektivně číst a rozumět textu jen dále rozvíjet.
Možná by se v knize našla i rada pro rodiče se základním nebo středním vzděláním, kteří chtějí mít dítě vysokoškolsky vzdělané. Nesmějí mu zapomínat v předškolním věku číst a povídat si o přečteném. Je to jedna z cest, jak dětem čtenářskými návyky usnadnit budoucí studium.
Zkuste si proto zavzpomínat na své rané čtenářské zážitky, na své první knížky, které vás okouzlily, na knihovny, které jste navštěvovali, a to vše dopřejte i svým potomkům. Jiří Trávníček uvádí, že největší porozumění textu ve zkušebních testech pro patnáctileté, čili čtenářskou gramotnost, prokazují ti, co čtou nejvíc. Je to jedna z mnoha užitečných informací, které kniha Čteme? přináší.

Region| Jižní Morava

Teď už vám neuteče ani řádek.

Co se děje v naší redakci i jaké knihy připravujeme, najdete v pravidelném souhrnu ve své e-mailové schránce.

Váš e-mail byl úspěšně přihlášen k odběru. Nezapomeňte adresu potvrdit.

Přihlásit se

Správa účtu

Přehled objednávek Změna osobních údajů Změna hesla
Odhlásit se