Co Čech, to čtenář

Co Čech, to čtenář

Lidové noviny | 17.9.2011 | Rubrika: Orientace / téma / pracovna | Strana: 23 | Autor: PETR ZÍDEK

HISTORICKÁ LEKCE

Tento týden publikoval v brněnském nakladatelství Host Jiří Trávníček studii Čtenáři a internauti o tom, jaký máme vztah ke čtení. Jde o pozoruhodnou zprávu o české společnosti a jednom z jejích kulturních návyků. Vzhledem k tomu, že podobný výzkum proběhl již před třemi lety, můžeme v řadě případů mluvit nejen o současném stavu, ale i o trendech.
Nejsilněji na mě zapůsobilo jedno statistické srovnání: zatímco Češi tvoří 0,16 procenta světové populace, podíl v Česku vydaných titulů na celkové světové produkci činí 1,76 procenta. To mi přijde úplně úžasné: knih si vydáváme jedenáctkrát více, než činí náš světový demografický podíl.
Téměř polovina světové produkce knih vychází v Evropě. Ani ve srovnání s dalšími vyspělými zeměmi si nestojíme, pokud jde o čtení a čtenářské návyky, nijak špatně: 79 procent Čechů přečte ročně aspoň jednu knihu, čímž jsme ve srovnání osmnácti vyspělých zemí na třetím místě za Izraelem a Švédskem. V podobném srovnání počtu výpůjček ve veřejných knihovnách za rok jsme se 17,4 knihy na druhém místě za Finskem.
Trávníčkův výzkum odhaluje či potvrzuje řadu pozitivních rysů české čtenářské kultury: na rozdíl od jiných zemí není u nás tak velký rozdíl mezi městy a venkovem, tedy mezi vzdělanější a méně vzdělanou částí populace. Čtení u nás neklesá s věkem. Velmi dobře fungují knihovny. Naše domácí knihovny obsahují v průměru více knih než jinde. Kulturní samozřejmostí velké části populace je knihy používat jako dárek. Na druhé straně je u nás genderová bariéra výraznější než jinde: české ženy čtou – zejména beletrii – mnohem více než muži.
Studie vyvrací jedno oblíbené klišé, totiž že internet a vůbec čtení elektronických zdrojů nahrazuje čtení tradičních knih. Ve skutečnosti ti, kteří tráví nejvíce času na internetu, také nejvíce čtou knihy. Obě aktivity se tedy navzájem nevylučují, ale naopak posilují.
Některé údaje jsou ovšem alarmující: zatímco v roce 2007 si alespoň jednu knihu koupilo 71 procent Čechů, v roce 2000, kdy probíhal současný výzkum, to bylo jen 46 procent. Jak tento obrovský úbytek vysvětlit? Po roce 2007 se u nás projevily důsledky světové hospodářské krize, a navíc se v roce 2009 zvýšila DPH na knihy z pěti na devět procent a o rok později na deset procent. Co se stane, pokud se DPH na knihy od ledna 2013 zvýší na (vládní koalicí prý dohodnutých) 17,5 procenta? Není divu, že čeští nakladatelé protestují. Trávníčkova studie potvrzuje teorii některých sociologů o rozvírání společenských nůžek. Přibývá nečtenářů a zároveň čtenářů vášnivých. V roce 2007 přečetlo ročně více než 50 knih 6 procent lidí, o tři roky později 6,5 procenta. Na druhé straně se počet čtenářů nejvíce snížil v nejnižších příjmových kategoriích, u obyvatel malých měst, lidí s nejnižším vzděláním a ve věkové kategorii 25–44 let.
Pro nás, kteří se živíme psaním o knihách, přináší studie jeden bolestný údaj: beletrii si podle kritiky a mediálního ohlasu vybírají pouhá tři procenta čtenářů. A nejoblíbenějším českým autorem je stejně jako v roce 2007 Michal Viewegh (následován Remarquem, Dickem Francisem, Karlem Čapkem a Agathou Christie). Nejoblíbenější knihou pak Vejce a já od Betty MacDonaldové (následují Babička, Švejk, Egypťan Sinuhet a Bible). Co více dodat?

V roce 2007 si alespoň jednu knihu koupilo 71 procent Čechů, v roce 2000 to bylo jen 46 procent

Foto popis|

O autorovi| PETR ZÍDEK, redaktor Orientace

Teď už vám neuteče ani řádek.

Co se děje v naší redakci i jaké knihy připravujeme, najdete v pravidelném souhrnu ve své e-mailové schránce.

Váš e-mail byl úspěšně přihlášen k odběru. Nezapomeňte adresu potvrdit.

Přihlásit se

Správa účtu

Přehled objednávek Změna osobních údajů Změna hesla
Odhlásit se