Bohumil Hrabal a žádné konce

Bohumil Hrabal a žádné konce

Jiří Peňás, Lidové noviny, 5. 8. 2015

Jako Goethe kdysi zvolal: Shakespeare und kein Ende!, u nás by tento program měl patřit Hrabalovi. 

K němu lze přistupovat ze všech stran a nikdy nezmizí úžas a pocit, že se dotýkáme něčeho výjimečného, krásného a krutého. 

Loňské oslavy Hrabalovy stovky přinesly asi nejhodnotnější plod v započetí nových spisů (nejde o spisy sebrané, nýbrž vybrané, proto jen Spisy), jež jsou naplánovány na sedm obsáhlých svazků. 
Vyšel (vMladé frontě) zatímjeden, koncipovaný jako druhý, obsahující povídky z 50. a 60. let. Název dostal Skřivánek na niti, což je mimochodem pojmenování, které se poprvé objeví v textu Setkání a návštěvy z roku 1952: "podíval jsem se mu do očí a v jeho hrubé lebce jsem viděl dva vzlétající skřivany, přivázané na niti". Vzápětí se pak vyskytne v Jarmilce, prvnímvrcholném textu. Hrabalovi byl tedy ten (jeho vlastní) obraz tak blízký, že jím měl v úmyslu pojmenovat svou první oficiálně vydanou knihu, která měla vyjít v roce 1959, ale po aféře se Škvoreckého Zbabělci k tomu již nedošlo... 
Ale co ta metafora "skřivánek na niti" (s vědomím souvislosti ji použil - v plurálu - Jiří Menzel pro svůj film) měla znamenat? Literární vědec a Hrabalův znalec Milan Jankovič (vydal v roce 1996 Kapitoly z poetiky BH, základní příručku) ji vysvětluje jako "básnivé pozdvižení holé reality na niti, která nemusí znamenat jen spoutanost, ale i nepřerušenou vazbu se životem, jaký je". Jaký je ale život...? 

Jankovičův výběr 

Postihnout Hrabala, "jaký je", se jeví podobně obtížné. Přitom se o to jeho čtenáři, kteří jím byli -a snad další budou - kdy uhranuti, pokoušejí. Připomeňme tu jen dva poslední hrabalovské příspěvky: před nedávnem vydal Torst reedici eseje Jiřího Pelána Pokus o portrét a předloni Academia studii polského bohemisty Jacka Balucha Kain podle Hrabala. V ní se (první polistopadový polský ambasador) dotýká jednoho z klíčových motivů Hrabalova díla (a života) jako celku: tématu sebevraždy jako svobodné a ničímvnějšímnezdůvodnitelné existenciální volby. Poprvé se sebevražda u Hrabala objevuje v textu Kain z roku 1949: text se pak stane, jak ví každý s Hrabalem obeznámenější čtenář, východiskem pro Ostře sledované vlaky. 
Kain, tento první "Hrabal" se svou ostře existenciální a imaginativní výbavou, otevírá výbor, který pro edici Česká knižnice uspořádal zmíněný Milan Jankovič. Sestává z kratších próz (nejdelší je Jarmilka) a představuje celoživotního Hrabala právě v důrazu na jeho existenciální a do nepřikrášlené skutečnosti "lidského bytí" nejhlouběji ponořené polohy. Kain, tento nádražní vyhoštěnec z Boží přízně, otevírá linii, která na začátku 50. let pokračuje textem Dům, který se osvěžoval bleskem, jímž prosakuje surrealistická inspirace, a pokračuje Lednovou a Únorovou povídkou a dalšími texty, jež Hrabal psal pro sebe a pro svých pár přátel, předevšímvtěch letech promladšího Egona Bondyho, který byl jeho prvnímužaslým posluchačem a mentorem. 
V těchto textech se postupně utváří hrabalovský svět. Vstupuje do něj jednak postava strýce Pepina, jímž se zvichřená obraznost mladého synovce uzemní a nasytí humorem, a za druhé životní praxe kladenských hutí, která dodá k poetizaci tíhnoucímu umělci drsnost a realismus, jehož ostrosti se v české literatuře máloco vyrovná. Syntézou je vrcholný text Jarmilka z roku 1952, který Hrabal pod vlivem různých okolností několikrát varioval (také vyšla jako Majitelka hutí) a který je v Jankovičově výboru zastoupen onou původní verzí, již Hrabal opatřil podtitulem Dokument. Měkčí verze, kde se mj. z "hoven" stal "kravinec" a z "prdele" "zadnice", vyšla v roce 1964 v Pábitelích, originál až v roce 1993 v prvních sebraných spisech. 
Z povídek, kterými Hrabal okouzlil šedesátá léta a vtiskl jim v českém prostředí osobitý ráz, byť byly napsány o desetiletí dřív, vybral Jankovič "klasické" prózy Smrt pana Baltisberga, Pan notář, Automat svět... Jejich opakovaným čtením se čtenář jen znovu přesvědčuje o jejich neopotřebovatelnosti, o jejich stálé svěžesti, která zasahuje všechny smysly. Jankovič jejich kouzlo nazývá "přívalem života" a má tím na mysli onu smyslovou, elementární a nezničitelnou plnost, se kterou Hrabal pojmenovával "nepředpojatou skutečnost". 
Šedesátá léta, kdy bylo Hrabala jaksi všude plno, jsou přitom v jeho psaní spíše léty odpočinkovými, nebo jak se píše, obdobím "experimentů" a publicistických textů: Jankovič z těch časů vybral méně známé prózy Legendu o Lamertzových jehlách a Morytát o cestovatelích kolem světa. V obou případech velmi netypicky typický Hrabal. 
Sedmdesátá léta, to je druhý Hrabalův vrchol: v situaci, kde je režimem odsunut, stahuje se do Kerska, kde vznikají Hlučná samota, Něžný barbar a Obsluhoval jsem anglického krále... Tyto delší prózy přirozeně Jankovičův výbor vynechává, věnuje jim pozornost v komentáři, včetně motivu sebevraždy (Hanťovy, Boudníkovy...), jímž se znovu vrací ke Kainovi. Po těchto existenciálních výpovědích následuje období, které bývá považováno za stagnační: Jan Lopatka mluvil o "estetizovaném bezčasí" kerské idyly. Jankovič vybral prózy, které se tomuto soudu vymykají a jež naopak nesou rysy Hrabalova neodumřelého citu pro krásu a krutost: nepřekonatelně drsná a malebná povídka Beatrice o jeptišce, ozařující svou vlídností tváře dementních dětí, nebo třeba Pan Iontek, jiná variace na téma smrti. 
Pak již následuje výbor z textů z let 1989 až 1994, který nemůže začít jinak než Kouzelnou flétnou z jara 1989 a pokračuje texty, v nichž sedmdesátiletý Hrabal nechává protékat svým různým způsobem zmučeným a ničeným vědomím celé spektrum světa. To se v něm láme v hořkých, a přitom melodických promluvách a nabírá sílu k poslednímu činu, který už nebyl z povahy literární. Vzhůru srdce... 

Bohumil Hrabal: Povídky, črty a hovory. Vydal Host, 2015. 394 stran

Teď už vám neuteče ani řádek.

Co se děje v naší redakci i jaké knihy připravujeme, najdete v pravidelném souhrnu ve své e-mailové schránce.

Váš e-mail byl úspěšně přihlášen k odběru. Nezapomeňte adresu potvrdit.

Přihlásit se

Správa účtu

Přehled objednávek Změna osobních údajů Změna hesla
Odhlásit se