MENU

Klára Kudlová

(nar. 1976) je literární historička, působí v Ústavu pro českou literaturu Akademie věd České republiky a vyučuje na oboru Dějiny evropské kultury na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy. Ve výzkumu se zabývá současnou českou prózou, dílem Karla Čapka a spirituálními tématy v literatuře. Přispěla do řady kolektivních prací, v poslední době do monografie The Days After (IDU, 2023) či Dějin české literatury v Protektorátu Čechy a Morava (Academia, 2022), dále například do monografií V souřadnicích mnohosti. Česká literatura první dekády jednadvacátého století v souvislostech a interpretacích (Academia, 2014) či Otevřený rány. Vybrané studie o díle Jáchyma Topola (Torst, 2013). Editorsky vedla práci na novém vydání Továrny na Absolutno Karla Čapka v nakladatelství Teapot (2022). Věnuje se popularizaci vědy (jako členka Společnosti bratří Čapků) a pořádá literárněhistorické exkurze cyklu V krajině. 

Knihy

Teď už vám neuteče ani řádek.

Co se děje v naší redakci i jaké knihy připravujeme, najdete v pravidelném souhrnu ve své e-mailové schránce.

Váš e-mail byl úspěšně přihlášen k odběru. Nezapomeňte adresu potvrdit.

Přihlásit se

Správa účtu

Přehled objednávek Změna osobních údajů Změna hesla
Odhlásit se