MENU

Jiří Koten

(nar. 1979) vyučuje literárněteoretické předměty na Katedře bohemistiky Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, zároveň je pracovníkem Oddělení teorie Ústavu pro českou literaturu AV ČR v Praze. Aktuálně se podílí na řešení projektu Proměny narativních způsobů v české literatuře I. Je autorem knihy Jak se fikce dělá slovy (2013). Studie a články publikoval v domácích i zahraničních monografiích: mimo jiné Milan Kundera aneb Co zmůže literatura? (2012), The Aesthetic Illusion in Literature and the Arts (2017), Magic and Magicians in the Middle Ages and the Early Modern Time (2017), Travel, Time, and Space in the Middle Ages and the Early Modern Time (2018). 

Knihy

Teď už vám neuteče ani řádek.

Co se děje v naší redakci i jaké knihy připravujeme, najdete v pravidelném souhrnu ve své e-mailové schránce.

Váš e-mail byl úspěšně přihlášen k odběru. Nezapomeňte adresu potvrdit.

Přihlásit se

Správa účtu

Přehled objednávek Změna osobních údajů Změna hesla
Odhlásit se