MENU

 Jana Davidová Glogarová

(nar. 1985) působí od roku 2014 v Centru pro hospodářské a sociální dějiny Filozofické fakulty Ostravské univerzity a od roku 2017 rovněž na katedře českého jazyka tamtéž. V roce 2013 obhájila na Filozofické fakultě Ostravské univerzity dizertační práci na téma Osobnost Ladislava Jehličky v kontextu české literatury 20. století. Zabývá se problematikou katolické literatury a publicistiky, zejména ve vztahu k ideologiím 20. století, a problematikou literární a jazykové reflexe prostoru a jeho paměti. Publikovala několik odborných studií ve sbornících a časopisech či kapitol v kolektivních monografiích, je jednou ze spoluautorek monografie Slovo a text v historickém kontextu. Perspektivy historickosémantické analýzy jazyka (2013). 

Knihy

Teď už vám neuteče ani řádek.

Co se děje v naší redakci i jaké knihy připravujeme, najdete v pravidelném souhrnu ve své e-mailové schránce.

Váš e-mail byl úspěšně přihlášen k odběru. Nezapomeňte adresu potvrdit.

Přihlásit se

Správa účtu

Přehled objednávek Změna osobních údajů Změna hesla
Odhlásit se